Đóng gói và phân phối ứng dụng Wear

Với Wear OS, người dùng có thể truy cập Cửa hàng Play trên đồng hồ và tải trực tiếp một ứng dụng Wear xuống đồng hồ. Ngoài ra, người dùng còn có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp trên đồng hồ của mình bằng cách sử dụng Cửa hàng Play trên nền web.

Khi một ứng dụng Wear có một ứng dụng di động đi kèm, bạn phải sử dụng cùng một khoá để vào cả hai ứng dụng này để các ứng dụng có thể giao tiếp bằng cách sử dụng Data Layer API (API lớp dữ liệu).

Lập kế hoạch cho Cửa hàng Play

Để ứng dụng của bạn xuất hiện trong Cửa hàng Play cho đồng hồ, hãy tải APK đồng hồ lên trong Play Console giống như khi bạn tải mọi APK khác lên. Nếu bạn chỉ có một APK đồng hồ và không có APK nào cho điện thoại, thì bạn không cần thực hiện các bước khác.

Nếu có cả APK cho điện thoại và APK cho đồng hồ, bạn phải sử dụng phương thức phân phối nhiều APK.

Phân phối cho đồng hồ Wear OS

Trên thiết bị chạy Wear OS, khi người dùng cài đặt một ứng dụng điện thoại có một ứng dụng đồng hồ liên kết, người dùng sẽ nhận được một thông báo trên đồng hồ về ứng dụng đồng hồ hiện có. Khi nhấn vào thông báo, Cửa hàng Play sẽ mở ra và cung cấp cho người dùng lựa chọn cài đặt ứng dụng đồng hồ.

Khi tải APK đồng hồ lên bằng Play Console, bạn có thể cập nhật APK Wear một cách độc lập với APK điện thoại. Sau đó, người dùng sẽ nhận được bản cập nhật thông qua Cửa hàng Play của đồng hồ. Khi bạn đẩy bản cập nhật lên Play Console, ứng dụng sẽ tự động được cập nhật, trừ phi người dùng tắt tính năng tự động cập nhật trong phần cài đặt của Cửa hàng Play trên đồng hồ. Người dùng cũng có thể cập nhật các ứng dụng theo cách thủ công trong Cửa hàng Play.

Chỉ định mã phiên bản

Lược đồ mã phiên bản của APK đồng hồ có thể độc lập với lược đồ mã phiên bản của APK điện thoại. Mã phiên bản của APK cũng phải là duy nhất.

Hiện tại, bạn không thể tạo một APK hoạt động được trên cả điện thoại và đồng hồ.

Nếu APK Wear và APK đồng hành chia sẻ mã và yêu cầu các bản phát hành phối hợp, bạn nên đặt trước hai chữ số cuối của mã phiên bản cho các biến thể APK. Một ví dụ về biến thể APK là cấu trúc CPU. Để tìm hiểu về ví dụ, hãy xem phần Hỗ trợ nhiều APK.

Dưới đây là một lược đồ mã phiên bản được đề xuất:

 • Đặt hai chữ số đầu tiên của mã phiên bản thành targetSdkVersion, chẳng hạn như 28.
 • Đặt ba chữ số tiếp theo cho phiên bản sản phẩm, chẳng hạn như 152 cho phiên bản sản phẩm 1.5.2.
 • Đặt hai chữ số tiếp theo cho số bản dựng hoặc số phát hành, chẳng hạn như 01.
 • Đặt hai chữ số cuối cùng cho một biến thể nhiều APK, chẳng hạn như 00.

Nếu các giá trị mẫu (28, 152, 01 và 00) trong lược đồ mã phiên bản đề xuất này được sử dụng, thì mã phiên bản cho biến thể APK mẫu sẽ là 251520100.

Ngoài ra, hãy xem bài viết Đặt thông tin phiên bản ứng dụng.

Thiết lập chế độ nhắm mục tiêu đến đồng hồ

Trong tệp kê khai Android, bạn phải đặt phần tử uses-feature thành android.hardware.type.watch. Ngoài ra, đừng đặt thuộc tính required thành false. Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ việc tạo một tệp APK cho cả thiết bị Wear và thiết bị không phải Wear.

Do đó, nếu một APK có chế độ cài đặt như trong mẫu sau đây, thì Google Play sẽ chỉ cung cấp APK đó cho đồng hồ:

<manifest package="com.example.standalone"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <uses-feature
    android:name="android.hardware.type.watch"/>
  ...
</manifest>

Kết hợp chế độ cài đặt android.hardware.type.watch trong mã mẫu trước đó với các tiêu chí khác, chẳng hạn như phiên bản SDK, độ phân giải màn hình và cấu trúc CPU. Theo cách này, các APK Wear khác nhau có thể nhắm đến các cấu hình phần cứng khác nhau.

Chỉ định chế độ cài đặt độc lập của ứng dụng

Wear yêu cầu phần tử meta-data trong tệp kê khai Android của các ứng dụng đồng hồ có dạng phần tử con của phần tử <application>. Tên của phần tử meta-datacom.google.android.wearable.standalone và giá trị phải là true hoặc false. Phần tử này cho biết liệu ứng dụng đồng hồ của bạn có phải là một ứng dụng độc lập hay không và liệu ứng dụng đồng hồ đó có dùng được mà không cần điện thoại hay không (các chức năng chính của ứng dụng này bao gồm cả việc xác thực mà không cần đến một thiết bị khác).

Xem Ứng dụng Wear OS độc lập hoặc không độc lập để biết cách khai báo chế độ cài đặt độc lập và hướng dẫn bổ sung về việc phân loại các ứng dụng trên đồng hồ.

Ngay cả khi giá trị là false, bạn vẫn có thể cài đặt ứng dụng đồng hồ trước khi cài đặt ứng dụng dành cho điện thoại.

Lưu ý: Nếu ứng dụng Wear của bạn có một ứng dụng đồng hành trên điện thoại, bạn phải sử dụng cùng một tên gói cho ứng dụng Wear và ứng dụng điện thoại đó.

Sử dụng Play Console

Bạn có thể sử dụng Play Console để tải một APK Wear độc lập lên trang thông tin ứng dụng.

Ngoài ra, hãy xem bài viết Hỗ trợ nhiều APKQuản lý ứng dụng. Hãy đảm bảo rằng APK đã được trước khi tải lên, như mô tả ở phần sau trong chủ đề này.

Tải lên và phát hành APK

Việc tải lên và phát hành APK bằng Play Console tuân theo quy trình tương tự như với thiết bị di động. Ngoài ra, bạn cần chọn sử dụng Wear OS trong Play Console theo các bước sau:

 1. Trong Play Console, hãy chuyển đến phần Thiết lập rồi nhấp để mở ra các lựa chọn khác.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt nâng cao, chọn thẻ Loại bản phát hành rồi nhấp vào Thêm loại bản phát hành.
 3. Nhấp vào Wear OS.

Tải ảnh chụp màn hình của ứng dụng Wear OS lên và đề cập đến Wear OS trong trang thông tin trên Cửa hàng Google Play của ứng dụng. Hãy xem phần Phân phối cho Wear OS để biết thêm thông tin.

Những lý do phổ biến nhất khiến ứng dụng Wear OS bị từ chối trong Cửa hàng Play

Hãy xem danh sách sau đây để giảm khả năng ứng dụng của bạn bị từ chối trên Cửa hàng Play. Ngoài ra, hãy xem lại trang chất lượng của ứng dụng Wear OS để đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng những nguyên tắc đó.

Không đề cập đến "Wear OS" trong trang thông tin trên Cửa hàng Play

Các nhà phát triển bắt buộc phải đề cập đến "Wear OS" trong trang thông tin của ứng dụng Wear/Watch.

Hỏng chức năng cơ bản

Đây là một danh mục rộng, nhưng ứng dụng có thể bị từ chối khi không hoạt động đúng cách. Hãy nhớ kiểm thử kỹ ứng dụng của bạn trên trình mô phỏng và một thiết bị thực tế.

Ngoài ra, hãy đảm bảo ảnh chụp màn hình ứng dụng phản ánh giao diện thực tế của ứng dụng. Nếu ảnh chụp màn hình không chính xác, ứng dụng sẽ bị coi là không hoạt động như đã quảng cáo và sẽ bị từ chối.

Không có ảnh chụp màn hình về Wear

Ứng dụng bắt buộc phải có ảnh chụp màn hình về Wear. Quá trình này tương tự như trên thiết bị di động và dễ thực hiện trên Android Studio. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp một số ảnh bìa về Wear mà bạn có thể dùng làm ảnh chụp màn hình.

Định dạng không hỗ trợ cho màn hình tròn

Hãy nhớ nêu rõ trong phần mô tả trên Cửa hàng Play nếu ứng dụng của bạn không hỗ trợ màn hình tròn. Nếu không, ứng dụng sẽ bị từ chối do bố cục của ứng dụng không hiển thị chính xác trên màn hình tròn.

Hãy nhớ kiểm thử ứng dụng của bạn trên một thiết bị hình tròn hoặc trình mô phỏng để đảm bảo một bố cục hiển thị đúng cách trên nhiều loại màn hình. Sử dụng bố cục Wear OS có trong Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục) trong Android Studio. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Mở Layout Inspector (Trình kiểm tra bố cục).

Chưa đáp ứng yêu cầu về chức năng

Một trường hợp phổ biến về việc không đáp ứng yêu cầu về chức năng là khi thông báo không được cải thiện cho Wear. Hãy đảm bảo là bạn tuân thủ các nguyên tắc về hình ảnh và cho phép người dùng trả lời bằng RemoteInput cho các ứng dụng nhắn tin.