Tài nguyên khác giúp bạn bắt đầu sử dụng Kotlin

Sau đây là danh sách tài nguyên học tập bổ sung có thể giúp bạn tìm hiểu để làm được nhiều việc hơn nữa với Kotlin.

Trang web

  • kotlinlang.org – Trang web JetBrains về mọi thứ liên quan đến Kotlin.

Hướng dẫn

  • Hello World – Hướng dẫn có tính tương tác của JetBrains minh hoạ cú pháp và các tính năng của Kotlin.

Video

Kênh mạng xã hội

  • Cộng đồng Kotlin: Trang kotlinlang.org này liệt kê thêm các nhóm và sự kiện xoay quanh Kotlin.
  • Kotlin trên Slack: Sử dụng đường liên kết này để đăng ký kênh Slack về Kotlin, nơi bạn có thể thảo luận mọi thứ về Kotlin với những người quan tâm khác.
  • Talking Kotlin: Podcast hai tháng một lần với trọng tâm là ngôn ngữ Kotlin.
  • Kotlin trên Twitter: Đây là tài khoản Twitter chính thức cho Kotlin.

Sách

  • Android development with Kotlin (Phát triển Android bằng Kotlin): Tìm hiểu cách tăng tốc độ phát triển Android bằng cách sử dụng nhiều tính năng của Kotlin (từ cơ bản đến nâng cao) để viết mã chất lượng cao hơn.