Tài nguyên bổ sung dành cho người dùng Java học Kotlin

Sau đây là danh sách tài nguyên học tập bổ sung có thể giúp bạn tìm hiểu để làm được nhiều việc hơn nữa với Kotlin.

Trang web

 • kotlinlang.org – Trang web JetBrains về mọi thứ liên quan đến Kotlin.

Hướng dẫn

 • Hello World – Hướng dẫn có tính tương tác của JetBrains minh hoạ cú pháp và các tính năng của Kotlin.

Lớp học lập trình

 • Tái cấu trúc sang Kotlin: Tìm hiểu cách tái cấu trúc mã từ Java sang Kotlin. Bạn cũng sẽ học quy ước ngôn ngữ Kotlin cùng với cách đảm bảo rằng mã bạn viết tuân theo các quy tắc đó.
 • Kotlin thân thiện với Java: Lớp học lập trình này cho bạn biết cách viết hoặc điều chỉnh mã Kotlin để giúp việc gọi mã dễ dàng hơn qua Java.

Video

Bài viết và bài đăng trên blog

Kênh mạng xã hội

 • Cộng đồng Kotlin: Trang kotlinlang.org này liệt kê thêm các nhóm và sự kiện xoay quanh Kotlin.
 • Kotlin trên Slack: Sử dụng đường liên kết này để đăng ký kênh Slack về Kotlin, nơi bạn có thể thảo luận mọi thứ về Kotlin với những người quan tâm khác.
 • Talking Kotlin: Podcast hai tháng một lần với trọng tâm là ngôn ngữ Kotlin.
 • Kotlin trên Twitter: Đây là tài khoản Twitter chính thức cho Kotlin.

Sách

 • Android development with Kotlin (Phát triển Android bằng Kotlin): Tìm hiểu cách tăng tốc độ phát triển Android bằng cách sử dụng nhiều tính năng của Kotlin (từ cơ bản đến nâng cao) để viết mã chất lượng cao hơn.
 • Kotlin in Action (Kotlin trong thực tiễn): Cuốn sách này hướng dẫn nhà phát triển có kinh nghiệm về Java nắm được cách dùng Kotlin để viết ứng dụng chính thức chất lượng cao.
 • Kotlin for Android developers (Kotlin cho nhà phát triển Android): Một trong những cuốn sách đầu tiên về Kotlin, cuốn sách này trình bày cho các nhà phát triển Android hiện tại cách viết ứng dụng bằng Kotlin.