HDR video oynatma

HDR veya Yüksek Dinamik Aralık, en parlak beyazlar ile en koyu gölgeler arasında daha geniş bir renk aralığı ve daha yüksek kontrast sağlar. Bu sayede, çıplak gözün algıladığına daha çok benzeyen video kalitesi elde edersiniz.

HDR video içeriğini önizlemek ve oynatmak için uygulamanızda HDR video oynatmayı ayarlayabilirsiniz.

Bu makalede, uygulamanıza temel video oynatma desteğini zaten eklediğiniz varsayılmaktadır. Oynatma hakkında daha fazla bilgi için ExoPlayer dokümanlarına bakın.

Cihaz ön koşulları

Tüm Android cihazlar HDR oynatmayı desteklemez. Uygulamanızda HDR video içeriği oynatmadan önce cihazınızın aşağıdaki ön koşulları karşılayıp karşılamadığını belirleyin:

 • Android 7.0 veya sonraki sürümleri (API katmanı 24) hedefler.
 • HDR özellikli bir kod çözücü ve HDR özellikli ekrana erişimi vardır.

HDR oynatma desteğini kontrol etme

Bir ekranın HDR özelliklerini sorgulamak için Display.getHdrCapabilities() aracını kullanın. Yöntem, ekranın desteklenen HDR profilleri ve parlaklık aralığı hakkındaki bilgileri döndürür.

Aşağıdaki kod, cihazın HLG10 oynatmayı destekleyip desteklemediğini kontrol eder. Android 13'ten itibaren HLG10, cihazın HDR oynatma özelliğine sahip olduğu durumlarda cihaz üreticilerinin desteklemesi gereken minimum standarttır:

Kotlin

// Check if display supports the HDR type
val capabilities = display?.hdrCapabilities?.supportedHdrTypes ?: intArrayOf()
if (!capabilities.contains(HDR_TYPE_HLG)) {
 throw RuntimeException("Display does not support desired HDR type");
}

Java

// Check if display supports the HDR type
int[] list = getDisplay().getHdrCapabilities().getSupportedHdrTypes();
List capabilities = Arrays.stream(list).boxed().collect(Collectors.toList());
if (!capabilities.contains(HDR_TYPE_HLG)) {
 throw new RuntimeException("Display does not support desired HDR type");
}

Uygulamanızda HDR oynatmayı ayarlama

Uygulamanız ExoPlayer kullanıyorsa varsayılan olarak HDR oynatmayı destekler. Sonraki adımlar için HDR oynatma desteğini kontrol etme bölümüne bakın.

Uygulamanızda ExoPlayer kullanılmıyorsa SurfaceView üzerinden MediaCodec ile HDR oynatmayı ayarlayın.

SurfaceView kullanarak MediaCodec'i kurma

SurfaceView kullanarak standart bir MediaCodec oynatma akışı ayarlayın. Böylece HDR video içeriğini, HDR oynatma için özel bir işlem yapmadan görüntüleyebilirsiniz:

 • MediaCodec: HDR video içeriğinin kodunu çözer.
 • SurfaceView: HDR video içeriğini gösterir.

Aşağıdaki kod, codec'in HDR profilini destekleyip desteklemediğini kontrol eder, ardından SurfaceView kullanarak MediaCodec'yı ayarlar:

Kotlin

// Check if there's a codec that supports the specific HDR profile
val list = MediaCodecList(MediaCodecList.REGULAR_CODECS) var format = MediaFormat() /* media format from the container */;
format.setInteger(MediaFormat.KEY_PROFILE, MediaCodecInfo.CodecProfileLevel.AV1ProfileMain10)
val codecName = list.findDecoderForFormat (format) ?: throw RuntimeException ("No codec supports the format")

// Here is a standard MediaCodec playback flow
val codec: MediaCodec = MediaCodec.createByCodecName(codecName);
val surface: Surface = surfaceView.holder.surface
val callback: MediaCodec.Callback = (object : MediaCodec.Callback() {
  override fun onInputBufferAvailable(codec: MediaCodec, index: Int) {
   queue.offer(index)
  }

  override fun onOutputBufferAvailable(
   codec: MediaCodec,
   index: Int,
   info: MediaCodec.BufferInfo
  ) {
   codec.releaseOutputBuffer(index, timestamp)
  }

  override fun onError(codec: MediaCodec, e: MediaCodec.CodecException) {
   // handle error
  }

  override fun onOutputFormatChanged(
   codec: MediaCodec, format: MediaFormat
  ) {
   // handle format change
  }
})

codec.setCallback(callback)
codec.configure(format, surface, crypto, 0 /* flags */)
codec.start()
while (/* until EOS */) {
  val index = queue.poll()
  val buffer = codec.getInputBuffer(index)
  buffer?.put(/* write bitstream */)
  codec.queueInputBuffer(index, offset, size, timestamp, flags)
}
codec.stop()
codec.release()

Java

// Check if there's a codec that supports the specific HDR profile
MediaCodecList list = new MediaCodecList(MediaCodecList.REGULAR_CODECS);
MediaFormat format = /* media format from the container */;
format.setInteger(
  MediaFormat.KEY_PROFILE, CodecProfileLevel.AV1ProfileMain10);
String codecName = list.findDecoderForFormat(format);
if (codecName == null) {
  throw new RuntimeException("No codec supports the format");
}

// Below is a standard MediaCodec playback flow
MediaCodec codec = MediaCodec.getCodecByName(codecName);
Surface surface = surfaceView.getHolder().getSurface();
MediaCodec.Callback callback = new MediaCodec.Callback() {
  @Override
  void onInputBufferAvailable(MediaCodec codec, int index) {
    queue.offer(index);
  }

  @Override
  void onOutputBufferAvailable(MediaCodec codec, int index) {
    // release the buffer for render
    codec.releaseOutputBuffer(index, timestamp);
  }

  @Override
  void onOutputFormatChanged(MediaCodec codec, MediaFormat format) {
    // handle format change
  }

  @Override
  void onError(MediaCodec codec, MediaCodec.CodecException ex) {
    // handle error
  }

};
codec.setCallback(callback);
codec.configure(format, surface, crypto, 0 /* flags */);
codec.start();
while (/* until EOS */) {
  int index = queue.poll();
  ByteBuffer buffer = codec.getInputBuffer(index);
  buffer.put(/* write bitstream */);
  codec.queueInputBuffer(index, offset, size, timestamp, flags);
}
codec.stop();
codec.release();

SurfaceView kullanan diğer MediaCodec uygulamaları için Android Kamera örneklerine bakın.

Kaynaklar

HDR oynatmayla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:

HDR

Medya

 • Media API referansı: Media API'leri hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • ExoPlayer: Uygulamanızı ExoPlayer kitaplığıyla nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.