Omówienie aplikacji audio

Preferowaną architekturą aplikacji audio jest projekt typu klient-serwer. Klient to aktywność w aplikacji, która obejmuje MediaBrowser, kontroler multimediów i interfejs. Serwerem jest MediaBrowserService zawierający odtwarzacz i sesję multimediów.

Aktywność związana z dźwiękiem i BrowserService

MediaBrowserService oferuje 2 główne funkcje:

  • Gdy używasz MediaBrowserService, inne komponenty i aplikacje z interfejsem MediaBrowser mogą wykrywać Twoją usługę, tworzyć własne kontrolery multimediów, łączyć się z sesją multimediów i sterować odtwarzaczem. W ten sposób aplikacje na Wear OS i Androida Auto mogą uzyskać dostęp do Twojej aplikacji multimedialnej.
  • Zapewnia też opcjonalny interfejs API przeglądania. Aplikacje nie muszą korzystać z tej funkcji. Interfejs API przeglądania umożliwia klientom wysyłanie zapytań do usługi i tworzenie reprezentacji jej hierarchii treści, która może reprezentować playlisty, bibliotekę multimediów lub inny rodzaj kolekcji.
Tworzenie usługi przeglądarki multimediów
Jak utworzyć usługę przeglądarki multimediów zawierającą sesję multimediów, zarządzać połączeniami z klientem i stać się usługą na pierwszym planie podczas odtwarzania dźwięku.
Tworzenie klienta przeglądarki multimediów
Jak utworzyć aktywność klienta przeglądarki multimediów, która zawiera UI i kontroler multimediów, oraz nawiązać połączenie z usługą przeglądarki multimediów i komunikować się z nią.
Wywołania zwrotne sesji multimediów
Opisuje, w jaki sposób metody wywołania zwrotnego sesji multimedialnej zarządzają sesją multimediów, usługą przeglądarki multimediów i innymi komponentami aplikacji, takimi jak powiadomienia i odbiorniki.
Przykład uniwersalnego odtwarzacza muzyki na Androida
Z tego przykładu na GitHubie dowiesz się, jak wdrożyć aplikację do multimediów, która umożliwia odtwarzanie dźwięku w tle i udostępnia bibliotekę multimediów dostępną dla innych aplikacji.