Mapowania z ExoPlayer do Media3

W tabelach poniżej przedstawiamy różnice między nazwami różnych klas, pakietów, modułów i zależności Gradle w exoplayer2 a w nowej implementacji media3.

Jeśli przechodzisz na Media3, przeczytaj nasz przewodnik po migracji na AndroidaX Media3.

Mapowania pakietów

nazwa pakietu exoplayer2nazwa pakietu media3
com.google.android.exoplayer2,androidx.media3.exoplayer,
com.google.android.exoplayer2.analyticsandroidx.media3.exoplayer.analytics
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.exoplayer.audio
com.google.android.exoplayer2.castdemoandroidx.media3.demo.cast
com.google.android.exoplayer2.database,androidx.media3.database,
com.google.android.exoplayer2.decoder,androidx.media3.decoder
com.google.android.exoplayer2.demo,androidx.media3.demo.main
com.google.android.exoplayer2.drm,androidx.media3.exoplayer.drm,
com.google.android.exoplayer2.ext.av1androidx.media3.decoder.av1
com.google.android.exoplayer2.ext.castandroidx.media3.cast,
com.google.android.exoplayer2.ext.cronetandroidx.media3.datasource.cronet
com.google.android.exoplayer2.ext.ffmpegandroidx.media3.decoder.ffmpeg,
com.google.android.exoplayer2.ext.flacAndroidx.media3.decoder.flac
com.google.android.exoplayer2.ext.imaandroidx.media3.exoplayer.ima
com.google.android.exoplayer2.ext.leanbackandroidx.media3.ui.leanback
com.google.android.exoplayer2.ext.okhttpandroidx.media3.datasource.okhttp
com.google.android.exoplayer2.ext.opusandroidx.media3.decoder.opus
com.google.android.exoplayer2.ext.rtmpandroidx.media3.datasource.rtmp
com.google.android.exoplayer2.ext.vp9androidx.media3.decoder.vp9
com.google.android.exoplayer2.ext.workmanagerandroidx.media3.exoplayer.workmanager,
com.google.android.exoplayer2.extractorandroidx.media3.extractor
com.google.android.exoplayer2.gldemoandroidx.media3.demo.gl
com.google.android.exoplayer2.mediacodecandroidx.media3.exoplayer.mediacodec
com.google.android.exoplayer2.metadata,androidx.media3.extractor.metadata
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.exoplayer.offline
com.google.android.exoplayer2.playbacktestsandroidx.media3.test.exoplayer.playback
com.google.android.exoplayer2.robolectricandroidx.media3.test.utils.robolectric
com.google.android.exoplayer2.scheduler,androidx.media3.exoplayer.scheduler
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.exoplayer.source
com.google.android.exoplayer2.source.rtspandroidx.media3.exoplayer.rtsp
com.google.android.exoplayer2.source.dashandroidx.media3.exoplayer.dash,
com.google.android.exoplayer2.source.smoothstreamingandroidx.media3.exoplayer.smoothstreaming,
com.google.android.exoplayer2.source.hlsandroidx.media3.exoplayer.hls
com.google.android.exoplayer2.surfacedemoandroidx.media3.demo.surface
com.google.android.exoplayer2.testdata,androidx.media3.test.data,
com.google.android.exoplayer2.testutil,androidx.media3.test.utils
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.extractor.text
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.exoplayer.trackselection
com.google.android.exoplayer2.transformerandroidx.media3.transformer
com.google.android.exoplayer2.transformerdemoandroidx.media3.demo.transformer
com.google.android.exoplayer2.ui,androidx.media3.ui,
com.google.android.exoplayer2.upstream.cryptoandroidx.media3.exoplayer.upstream.crypto
com.google.android.exoplayer2.upstream.cacheandroidx.media3.datasource.cache
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.datasource,
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.exoplayer.util,
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.common.util
com.google.android.exoplayer2.video,androidx.media3.exoplayer.video,

Zmiany nazw klas

nazwa zajęć exoplayer2nazwa pakietu media3nazwy klas media3.
com.google.android.exoplayer2.ExoPlayerLibraryInfoandroidx.media3.commonInformacje o bibliotece multimediów
com.google.android.exoplayer2.SimpleExoPlayerandroidx.media3.exoplayer,ExoPlayer
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerViewandroidx.media3.ui,Widok odtwarzacza
com.google.android.exoplayer2.ui.StyledPlayerControlViewandroidx.media3.ui,Widok sterowania odtwarzaczem

Klasa została przeniesiona do innych pakietów

nazwa pakietu exoplayer2 nazwa pakietu media3 nazwy klas media3.
com.google.android.exoplayer2,androidx.media3.exoplayer,FormatHolder, PlayerMessage
com.google.android.exoplayer2,androidx.media3.commonBasePlayer, BundleListRetriever, Bundleable, ControlDispatcher, C, DefaultControlDispatcher, DeviceInfo, ErrorMessageProvider, ExoPlayerLibraryInfo, Format, ForwardPlayer, HeartRating, IllegalSeekPositionException, MediaItem, MediaMetadata, ParserException, PercentageRating, PlaybackWyjątek, PlaybackParameters, Player, PositionInfo, Rating, StarRating, Thumbści
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.extractorAacUtil, Ac3Util, Ac4Util, DtsUtil, MpegAudioUtil, OpusUtil, WavUtil
com.google.android.exoplayer2.audioandroidx.media3.commonAudioAttribute, AuxEffectInfo
com.google.android.exoplayer2.decoder,androidx.media3.exoplayer,DecoderCounters, DecoderReuseEvaluation
com.google.android.exoplayer2.drm,androidx.media3.commonDane DrmInitData
com.google.android.exoplayer2.metadata,androidx.media3.exoplayer.metadata,MetadataDecoderFactor, Metadataoutput, MetadataRenderer
com.google.android.exoplayer2.metadata,androidx.media3.commonMetadane
com.google.android.exoplayer2.offlineandroidx.media3.commonKlucz strumienia
com.google.android.exoplayer2.source.adsandroidx.media3.commonStanodtworzenia reklamy
com.google.android.exoplayer2.sourceandroidx.media3.commonMediaPeriodId, grupa utworów
com.google.android.exoplayer2.trackselectionandroidx.media3.commonTrackSelectionParameter, Zastąpienie ścieżki
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.common.text,Wskazówka
com.google.android.exoplayer2.textandroidx.media3.exoplayer.text,ExoplayerCuesDecode, SubtitleDecoderFactor, Textoutput, TextRenderer
com.google.android.exoplayer2.text.spanandroidx.media3.common.text,HorizontalTextInVerticalContextSpan, LanguageFeatureSpa, RubySpa, SpanUti, TextAdnotation, TextEmphasisSpan
com.google.android.exoplayer2.ui,androidx.media3.commonAdOverlayInf, AdViewProvider
com.google.android.exoplayer2.ui,androidx.media3.exoplayer.offlineKreator powiadomień o pobieraniu
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.commonOdczytujący dane
com.google.android.exoplayer2.upstreamandroidx.media3.exoplayer.upstreamAlokacja, Allocator, BandwidthMeter, CachedRegionTracker, DefaultAllocator, DefaultBandwidthMeter, DefaultLoadErrorhandlingPolicy, Loader, LoaderErrorThrower, ParsingLoadable, SlidingPercentile, TimeToFirstByteEstimator
com.google.android.exoplayer2.upstream.cryptoandroidx.media3.datasource,AesCipherDataSource, AesCipherDataSink, AesFlushingCipher
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.commonErrorMessageProvider, FlagSet, FileType, MimeType, PriorityTaskManager
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.common.utilAtomicFile, Assertion, BundleableUtil, BundleUtil, Zegar, ClosedSource, CodecSpecificDataUtil, ColorParser, ConditionZmienna, Konsument, CopyOnWriteMultise, EGLSurfaceTexture, GlProgram, GlUtil, HandlerWrapper, LibraryLoader, ListenerLoadTrack System Notification, ListenerPattern, Log, LongTrackTrack, MediaFormatserverUtil, NetworkTypeObTaskTrack
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.extractorNalUnitUtil, ParsableNalUnitBitArray
com.google.android.exoplayer2.util,androidx.media3.exoplayer,MediaClock, samodzielny zegar MediaClock
com.google.android.exoplayer2.video,androidx.media3.commonInformacje o kolorach, Rozmiar filmu
com.google.android.exoplayer2.video,androidx.media3.extractorAvcConfig, DolbyVisionConfig, HevcConfig

Mapowania zależności

nazwa modułu exoplayer2nazwa modułu media3
odtwarzacz exomedia3-exoplayer
exoplayer-databasebaza_danych media3
exoplayer-datasourceźródło_danych-media3
dekoder-exoplayerdekoder media3
exoplayer-commonmedia3-common
exoplayer-coremedia3-exoplayer
konsola exoplayer-dashmedia3-exoplayer-dash
ekstraktora egzotycznegoekstraktora multimediów3
exoplayer-hlsmedia3-exoplayer-hls
exoplayer-robolectricutilsmedia3-test-utils-robolectric
exoplayer-rtspmedia3-exoplayer-rtsp
transmisja egzotycznamedia3-exoplayer-smoothstream
exoplayer-testutilsmedia3-test-utils
exoplayer-transformertransformer media3
interfejs exoplayerInterfejs Media3
Przesyłanie rozszerzeniaMedia3-cast
rozszerzenie-cronetmedia3-datasource-cronet
Nazwa rozszerzeniamedia3-exoplayer-ima
odchudzanie rozszerzeniaMedia3-ui-leanback
rozszerzenie-okhttpmedia3-datasource-okhttp
rozszerzenie-rtmpmedia3-datasource-rtmp
Menedżer_pracy rozszerzeniaMedia3-exoplayer-workmanager