Widżety

Widżety to konfigurowalne elementy ekranu głównego, które wyświetlają jasne i przydatny widok treści lub działań w aplikacji. Te treści mogą okresowo odświeżyć.

Widżety ułatwiają użytkownikom osiąganie celów, poprzez interakcję z treści bezpośrednio w widżecie lub otwierając pełną wersję aplikacji.

Rozpocznij

Podczas tworzenia widżetu wykonaj te czynności:

  1. Wybierz 1 główny przypadek użytkownika do wyróżnienia w widżecie.
  2. Zobacz przykłady szablonów widżetów w aplikacji Figma.
  3. Zaprojektuj interfejs zgodnie z określonymi rozmiarami. wytycznymi.
  4. Przetestuj różne rozmiary ekranów.
Układy określają sposób porządkowania informacji i elementów interaktywnych w widżecie. Więcej informacji o gotowych układach dla tekstu, list widżety w formie siatki.
Dowiedz się więcej o projektowaniu widżetów, które płynnie skalują się do różnych rozmiarów. Zobacz domyślne rozmiary widżetów i dowiedz się, jak w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń siatki.
Dowiedz się, jak dostosować widżet, aby był atrakcyjny i pasował do motywu urządzenia użytkownika.
Dowiedz się, jak promować widżet w selektorze widżetów, korzystając z odpowiednich rozmiarów i wyświetlanych informacji.