Ứng dụng minh hoạ bộ biến áp

Ứng dụng minh hoạ Transformer cho phép bạn dùng thử các tính năng của API và biến đổi nội dung nghe nhìn của riêng mình, bao gồm cả việc chuyển đổi nội dung nghe nhìn giữa các định dạng, cắt và áp dụng hiệu ứng video.

Trang này mô tả cách tải, biên dịch và chạy ứng dụng minh hoạ. Hướng dẫn này cũng mô tả cách dùng ứng dụng minh hoạ để chuyển đổi nội dung nghe nhìn của bạn.

Lấy mã

Bạn có thể tìm thấy mã nguồn cho ứng dụng minh hoạ chính trong thư mục demos/transformer của dự án GitHub. Hãy sao chép dự án vào một thư mục cục bộ (nếu bạn chưa làm):

git clone https://github.com/androidx/media.git

Tiếp theo, hãy mở dự án trong Android Studio. Bạn sẽ thấy như sau trong khung hiển thị Dự án Android (các thư mục liên quan của ứng dụng minh hoạ đã được mở rộng):

Dự án trong Android Studio
Dự án trong Android Studio

Biên dịch và chạy bản minh hoạ

Để biên dịch và chạy ứng dụng minh hoạ, hãy chọn và chạy cấu hình demo-transformer trong Android Studio. Ứng dụng minh hoạ sẽ cài đặt và chạy trên một thiết bị chạy Android đã kết nối. Bạn nên sử dụng thiết bị thực tế nếu có thể, vì thông thường, quá trình triển khai ngăn xếp nội dung nghe nhìn của Android của trình mô phỏng sẽ có các chức năng và lỗi khác nhau so với thiết bị thực.

Hoạt động định cấu hình ứng dụng minh hoạ
Hoạt động cấu hình ứng dụng minh hoạ

Ứng dụng minh hoạ bắt đầu bằng ConfigurationActivity, một hoạt động trong đó bạn có thể thiết lập mục nội dung nghe nhìn đầu vào và phép biến đổi mà bạn muốn thực hiện. Hai nút ở đầu màn hình cho phép bạn chọn trong danh sách các tệp nội dung nghe nhìn đặt trước hoặc chọn một tệp cục bộ. Tiếp theo, danh sách tuỳ chọn có thể cuộn cho phép bạn định cấu hình định dạng đầu ra và các phép biến đổi, đồng thời bạn có thể chọn hiệu ứng để áp dụng cho nội dung nghe nhìn. Nhấn vào nút cuối cùng sẽ chuyển đổi thành TransformerActivity, một hoạt động cho thấy tiến trình hiện tại và bản xem trước các khung hình khi chúng truyền qua Transformer. Sau khi quá trình biến đổi hoàn tất, các video đầu vào và đầu ra sẽ hiển thị cùng nhau trong 2 thực thể PlayerView ExoPlayer.

Biến đổi nội dung của riêng bạn

Ứng dụng minh hoạ hỗ trợ việc chọn nội dung nghe nhìn để chuyển đổi bằng cách sử dụng các nút ở đầu màn hình cấu hình. Bạn cũng có thể chuyển một URL ngay trên dòng lệnh:

adb shell am start -a androidx.media3.demo.transformer.action.VIEW \
    -d https://yourdomain.com/sample.mp4

Tích hợp MediaPipe

Ứng dụng minh hoạ có một ví dụ về việc tích hợp với MediaPipe. Bạn sẽ cần xây dựng phần phụ thuộc theo cách thủ công, sau đó chọn biến thể bản dựng withMediaPipe để cho phép tạo ứng dụng bằng bộ xử lý khung kênh nội dung đa phương tiện. Hãy xem phần README để biết hướng dẫn đầy đủ. Bộ chọn hiệu ứng trong hoạt động cấu hình bao gồm một hiệu ứng dựa trên MediaPipe mẫu để dùng thử.