Các phương pháp hay nhất về hiệu suất và độ tin cậy

Ứng dụng đa phương tiện có thể yêu cầu nhiều tài nguyên, bao gồm bộ nhớ, CPU, kết nối mạng và bộ mã hoá và giải mã phần cứng, nhiều tài nguyên trong số đó bị thiếu. Ngoài ra, các ứng dụng phải quản lý hoạt động tương tác với các ứng dụng khác một cách đáng tin cậy, chẳng hạn như ứng dụng tay điều khiển gửi yêu cầu lệnh phát hoặc phát nội dung nghe nhìn bắt đầu từ nơi khác trong hệ thống. Phần này thảo luận về các phương pháp hay nhất để đảm bảo người dùng có thể dựa vào ứng dụng của bạn để hoạt động tốt và như mong đợi.