Özel cihazlara genel bakış

Android, belirli bir amaca yönelik cihazları yönetmek için API'ler içerir. Söz konusu API'ler bu geliştirici kılavuzunda tanıtılmaktadır. Kurumsal Mobilite Yönetimi (EMM) geliştiricisi veya çözüm entegratörüyseniz başlamak için bu kılavuzu okuyun.

Özel cihazlar nerede kullanılır?

Özel cihazlar (eski adıyla şirkete ait tek kullanımlık veya COSU), belirli bir amaca hizmet eden, tümüyle yönetilen cihazlardır. Android, çalışan ve müşteriye özgü ihtiyaçları karşılayan cihazlar oluşturmanıza yardımcı olabilecek API'ler sunar:

  • Çalışanlara yönelik: Envanter yönetimi, saha hizmetleri yönetimi, taşımacılık ve lojistik
  • Müşteriye yönelik: Kiosk'lar, dijital tabelalar, konaklama tesisi

Özel cihaz özellikleri

Android, özel cihazlar kullananların görevlerine odaklanmalarına yardımcı olan API'ler içerir. Bu API'leri genellikle geliştirdiğiniz özel bir ana uygulama uygulamasından çağırırsınız. Özel ana ekran uygulamanız aşağıdaki API'lerin bazılarını veya tümünü kullanabilir:

Bu API'leri çağırmak için uygulamaların tümüyle yönetilen bir cihazın yöneticisi olması gerekir. Bu durum aşağıdaki bölümde açıklanmıştır.

Yönetilen cihazlar

Özel cihazlar gözetimsiz bırakılabileceği veya kritik görevlerde kullanılabileceği için cihazın güvenliğini sağlamanız gerekir. Kötüye kullanımı önlemek için özel cihazlar tümüyle yönetilir ve bir yönetici bileşenine ait olur (yönetici bileşeni genellikle kullanıcıları da yönetir). Tümüyle yönetilen dağıtımlar, yalnızca iş amaçlı kullanılan şirkete ait cihazlar içindir. Android cihaz yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Enterprise Genel Bakış kılavuzunu okuyun.

Çözümünüzün ihtiyaçlarına ve işletme hedeflerinize bağlı olarak cihazı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak yönetebilirsiniz:

Test

Üçüncü taraf bir EMM'yi desteklemeyi planlıyorsanız EMM'nin çözümünü kullanarak uçtan uca bir test planı geliştirin.

Kendi geliştirme veya test ortamınızı oluşturmak için kullanabileceğiniz aşağıdaki kaynakları da sunuyoruz:

Hâlâ geliştirme aşamasındayken Android Debug Bridge'i (ADB) kullanarak uygulamanızı tümüyle yönetilen bir cihazın yöneticisi olarak ayarlayabilirsiniz.

Özel cihazların temel hazırlığını yapın

Çözümünüzü geliştirmeyi tamamladığınızda Android cihazların temel hazırlığını yapmaya veya cihazları yönetim için ayarlamaya hazır olursunuz. Bir cihazın temel hazırlığını yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

  1. Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın.
  2. Cihazı kaydettirin. Cihaz için temel hazırlık yapılandırması içeren bir QR kodu kullanmanızı öneririz. Ardından BT yöneticisi, cihazın temel hazırlığını yapmak üzere kodu tarayabilir.

    QR kodu kullanamıyorsanız cihazları NFC dokundurma gibi başka yöntemlerle veya bir tanımlayıcı girerek kaydedebilirsiniz.

Dokümanlar

Ek kaynaklar

Özel cihazları kullanmaya başlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki dokümanları okuyun: