Tải Android 12

Biểu trưng thương hiệu Android

Bạn có thể tải Android 12 theo một trong những cách sau:

Tải Android 12 trên thiết bị Google Pixel

Nếu có thiết bị Google Pixel được hỗ trợ, bạn có thể kiểm tra và cập nhật phiên bản Android để nhận được Android 12 qua mạng không dây.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần đặt lại toàn bộ dữ liệu để chuyển sang Android 12, nhưng nên sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt Android 12 trên thiết bị.

Android 12 OTA và nội dung tải xuống có trên các thiết bị Google Pixel sau:

 • Pixel 3 và 3 XL
 • Pixel 3a và 3a XL
 • Pixel 4 và 4 XL
 • Pixel 4a và 4a (5G)
 • Pixel 5 và Pixel 5a
 • Pixel 6 và 6 Pro

Cài đặt ROM hoặc cài đặt hình ảnh hệ thống theo cách thủ công

Ngoài ra, nếu muốn cài đặt ROM thiết bị, bạn nên sử dụng Công cụ cài đặt ROM của Android.

Nếu cần cài đặt ROM theo cách thủ công cho thiết bị của mình vì lý do nào đó, bạn có thể tải ảnh hệ thống Android 12 cho thiết bị của mình trên trang tải xuống dành cho Pixel. Đọc hướng dẫn chung về cách cài đặt ROM hình ảnh hệ thống vào thiết bị của bạn. Phương pháp này có thể hữu ích khi bạn cần kiểm soát quy trình kiểm thử chặt chẽ hơn, chẳng hạn như để kiểm thử tự động hoặc kiểm thử hồi quy.

Thiết lập trình mô phỏng Android

Việc định cấu hình trình mô phỏng Android để chạy Android 12 là một giải pháp tuyệt vời để khám phá các tính năng và API mới, cũng như kiểm thử các thay đổi về hành vi của Android 12. Quá trình thiết lập trình mô phỏng nhanh chóng và thuận tiện, cho phép bạn mô phỏng nhiều trang web màn hình và đặc điểm thiết bị.

Bạn có thể thiết lập một trình mô phỏng từ bên trong Android Studio bằng cách làm như sau:

 1. Cài đặt Android Studio Arctic Fox | 2020.3.1 trở lên.

 2. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tool > SDK Manager (Công cụ > Trình quản lý SDK).

 3. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy chọn phiên bản mới nhất của Trình mô phỏng Android rồi nhấp vào OK. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất nếu bạn chưa cài đặt phiên bản mới nhất.

 4. Trong Android Studio, hãy nhấp vào Tools > AVD Manager (Công cụ > Trình quản lý thiết bị ảo Android) và làm theo hướng dẫn để tạo một Thiết bị Android ảo (AVD) mới.

  Hãy nhớ chọn định nghĩa thiết bị cho thiết bị Pixel được hỗ trợ và hình ảnh hệ thống trình mô phỏng Android 13 64 bit. Lưu ý rằng ảnh hệ thống của trình mô phỏng Android 32 bit không được hỗ trợ trên Android 12. Nếu bạn chưa cài đặt hình ảnh hệ thống Android 12 khớp với định nghĩa thiết bị, hãy nhấp vào Download (Tải xuống) bên cạnh Release Name (Tên bản phát hành) để tải.

 5. Hãy quay lại danh sách thiết bị ảo trong Trình quản lý thiết bị ảo Android rồi nhấp đúp vào thiết bị ảo Android 12 để chạy thiết bị đó.

Tải hình ảnh hệ thống chung (GSI)

Tệp nhị phân Hình ảnh hệ thống chung (GSI) Android được cung cấp cho nhà phát triển phục vụ mục đích kiểm thử và xác thực ứng dụng trên các thiết bị tuân thủ chuẩn Treble được hỗ trợ. Bạn có thể sử dụng những hình ảnh này để giải quyết mọi vấn đề về khả năng tương thích với Android 12, cũng như khám phá và báo cáo các vấn đề về khung và hệ điều hành.

Hãy xem tài liệu GSI để biết các yêu cầu về thiết bị, hướng dẫn cài đặt ROM và thông tin về cách chọn loại hình ảnh phù hợp cho thiết bị. Khi bạn đã sẵn sàng tải tệp nhị phân GSI xuống, hãy xem phần GSI Android 12 trên trang bản phát hành GSI.

Tải Android 12 cho Android TV

Android 12 dành cho Android TV được cung cấp thông qua hình ảnh hệ thống cho Bộ công cụ dành cho nhà phát triển ADT-3.

Hãy xem Android 12 dành cho TV để bắt đầu.

Thông tin khác

Để tìm hiểu về những thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn và cách kiểm thử những thay đổi này trong ứng dụng, hãy đọc các chủ đề sau:

Để tìm hiểu thêm về các API và tính năng mới có trong Android 12, hãy đọc bài viết Các tính năng của Android 12.