Chạy và độ trễ

Hãy cẩn thận khi thiết kế trải nghiệm khởi chạy ứng dụng, vì đây là lần đầu tiên người dùng mở ứng dụng.

Khi ra mắt ứng dụng của bạn, hãy lưu ý các nguyên tắc sau.

Tối ưu hoá hiệu suất

Đầu tư vào hiệu suất của ứng dụng vì bạn có thể thấy không thoải mái khi phải giữ cổ tay trong lúc chờ nội dung tải.

Chỉ báo hoạt động

Việc đảm bảo với người dùng rằng hệ thống đang tích cực xử lý các yêu cầu của họ có thể khiến người dùng yên tâm hơn giúp tăng khả năng chờ đợi vì chậm trễ.

Xây dựng dần từng bước

Từng bước xây dựng nội dung cho đến khi nội dung đó sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể thực hiện việc này theo các cách sau.

Hiển thị các phần tử tĩnh

Trước tiên, hãy bắt đầu bằng các phần tử tĩnh như thành phần văn bản, nút có thể thao tác và giao diện người dùng phần giữ chỗ, trong khi phần nội dung còn lại sẽ tải.

Hiển thị các phần tử tĩnh trong khi nội dung khác đang tải.
Hiển thị các phần tử động vì bố cục, hình dạng hoặc định dạng của nội dung có thể khó đoán.

Hãy thận trọng khi dùng trình đơn vòng quay

Các trình đơn vòng quay tải không xác định có thể gây ra vấn đề về độ trễ. Thay vào đó, hãy hiển thị cho người dùng văn bản tĩnh hoặc hình ảnh phần giữ chỗ để cho biết hoạt động đang diễn ra.

Hiển thị văn bản tĩnh để cho biết hành động đang diễn ra.

Ưu tiên phản hồi bằng hình ảnh

Khi người dùng thực hiện một thao tác, hãy đưa ra phản hồi tức thì bằng hình ảnh. Việc này tạo ra sự tin tưởng rằng hành động đã xảy ra. Đối với các thao tác đơn giản như nhấn vào một nút, đây có thể là phản hồi gợn sóng khi chạm. Đối với các thao tác phức tạp hơn như thay đổi âm lượng nhạc trên điện thoại, bạn có thể hiển thị chỉ báo âm lượng trước khi âm lượng thay đổi.

Trước tiên, hãy hiển thị phản hồi bằng hình ảnh khi hệ thống cần thực hiện một hành động.

Ra mắt thương hiệu

Hiển thị biểu tượng ứng dụng ở giữa khi khởi động ứng dụng để người dùng thấy biểu tượng ứng dụng trước tiên. Việc này giúp cải thiện khả năng nhận diện thương hiệu và là một cách để thể hiện sự tiến bộ. Sử dụng nền cửa sổ màu đen có biểu tượng ứng dụng. Biểu tượng ứng dụng phải là biểu tượng hình tròn có kích thước 48x48dp nằm ở giữa mặt đồng hồ. Biểu tượng màn hình chờ phải khớp với biểu tượng trình chạy ứng dụng. Tìm hiểu thêm về cách thêm màn hình chờ.

Sử dụng nền cửa sổ màu đen có biểu tượng hình tròn 48x48dp.