Tổng quan về công nghệ giao tiếp phạm vi gần (NFC)

Giao tiếp phạm vi gần (NFC) là một tập hợp các công nghệ không dây tầm ngắn, thường yêu cầu khoảng cách từ 4 cm trở xuống để bắt đầu kết nối. NFC cho phép bạn chia sẻ tải trọng dữ liệu nhỏ giữa một thẻ NFC và một thiết bị chạy Android hoặc giữa hai thiết bị chạy Android.

Thẻ có thể có độ phức tạp khác nhau. Các thẻ đơn giản chỉ cung cấp ngữ nghĩa đọc và ghi, đôi khi với các khu vực có thể lập trình một lần để thẻ ở chế độ chỉ đọc. Các thẻ phức tạp hơn cung cấp các phép toán và có phần cứng mã hoá để xác thực quyền truy cập vào một khu vực. Các thẻ tinh vi nhất chứa các môi trường hoạt động, cho phép các hoạt động tương tác phức tạp với mã thực thi trên thẻ. Dữ liệu lưu trữ trong thẻ cũng có thể được viết ở nhiều định dạng, nhưng nhiều API khung Android dựa trên tiêu chuẩn của Diễn đàn NFC có tên là NDEF (Định dạng trao đổi dữ liệu NFC).

Các thiết bị chạy Android có NFC hỗ trợ đồng thời 3 chế độ hoạt động chính:

  1. Chế độ đọc/ghi, cho phép thiết bị NFC đọc cũng như ghi thẻ và nhãn NFC thụ động.
  2. Chế độ P2P, cho phép thiết bị NFC trao đổi dữ liệu với các thiết bị NFC khác; chế độ hoạt động này được Android Beam sử dụng.
  3. Chế độ mô phỏng thẻ, cho phép chính thiết bị NFC hoạt động như một thẻ NFC. Sau đó, thẻ NFC được mô phỏng có thể được truy cập bằng một trình đọc NFC bên ngoài, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng NFC.
Thông tin cơ bản về NFC
Tài liệu này mô tả cách Android xử lý các thẻ NFC đã phát hiện và cách Android thông báo cho các ứng dụng dữ liệu có liên quan đến ứng dụng. Bài viết này cũng trình bày cách làm việc với dữ liệu NDEF trong ứng dụng và cung cấp thông tin tổng quan về các API khung hỗ trợ bộ tính năng NFC cơ bản của Android.
NFC nâng cao
Tài liệu này trình bày các API cho phép sử dụng nhiều công nghệ thẻ mà Android hỗ trợ. Khi không làm việc với dữ liệu NDEF hoặc khi làm việc với dữ liệu NDEF mà Android không thể hiểu được, bạn phải đọc hoặc ghi vào thẻ theo cách thủ công ở dạng byte thô thông qua ngăn xếp giao thức của riêng mình. Trong những trường hợp này, Android sẽ hỗ trợ phát hiện một số công nghệ thẻ nhất định và mở giao tiếp với thẻ bằng ngăn xếp giao thức của riêng bạn.
Mô phỏng thẻ dựa trên máy chủ
Tài liệu này mô tả cách các thiết bị Android có thể hoạt động dưới dạng thẻ NFC mà không cần sử dụng phần tử bảo mật, cho phép mọi ứng dụng Android mô phỏng thẻ và giao tiếp trực tiếp với máy đọc NFC.