Google Play Core kitaplıklarına genel bakış

Bu sayfada, Google Play Core kitaplıkları ve bunları projenize nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır.

Google Play Core kitaplıkları, uygulamanızın Google Play Store'daki çalışma zamanı arayüzüdür. Yapabileceklerinizden bazıları şunlardır:

Play Core kitaplıkları Java, yerel ve Unity'de mevcuttur. En son sürümler hakkında daha fazla bilgi için Sürüm notları'na bakın.

Play Core Java ve Kotlin Kitaplığı'ndan taşıma

Play Core Java ve Kotlin Kitaplığı, özellik başına birden fazla Android kitaplığına bölünmüştür. Bu, Play Core kitaplıklarının uygulamanıza eklediği boyutu küçülterek her bir özelliğin daha hızlı kullanıma sunulmasını sağlar.

Her bir özelliğin davranışı bu taşıma sürecinde tutarlı olmuştur. Kayda değer tek değişiklik, yeni sürümlerin Google Play Hizmetleri Görev API'sini benimsemesidir.

Yeni kitaplıklara geçiş yapıp yeni özellikler ve hata düzeltmelerinden yararlanmak için aşağıdaki listeyi kullanın. Birden fazla Play özelliği kullanıyorsanız build.gradle dosyanızdaki birden fazla kitaplığı aynı anda içe aktarabilirsiniz.

Sık kullanılan taşıma adımları

 1. Görev nesnelerinin import com.google.android.play.core.tasks.*; olan mevcut içe aktarma ifadelerini import com.google.android.gms.tasks.*; olarak güncelleyin. Tüm sınıf adları değiştirilmez.
 2. build.gradle dosyanızdaki eski Play Core kitaplıklarının içe aktarmalarını kaldırın.

Play Öğe Yayınlama Kitaplığı'nı entegre etme

Modern

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:asset-delivery:2.2.2'

  // For Kotlin users also add the Kotlin extensions library for Play Asset Delivery:
  implementation 'com.google.android.play:asset-delivery-ktx:2.2.2'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:asset-delivery:2.2.2")

  // For Kotlin users also import the Kotlin extensions library for Play Asset Delivery:
  implementation("com.google.android.play:asset-delivery-ktx:2.2.2")
  ...
}

Play Özellik Yayınlama Kitaplığı'nı entegre etme

Modern

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // So, make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:feature-delivery:2.1.0'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play Feature Delivery:
  implementation 'com.google.android.play:feature-delivery-ktx:2.1.0'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:feature-delivery:2.1.0")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play Feature Delivery:
  implementation("com.google.android.play:feature-delivery-ktx:2.1.0")
  ...
}

Play Uygulama İçi İnceleme Kitaplığı'nı entegre etme

Modern

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:review:2.0.1'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play In-App Review:
  implementation 'com.google.android.play:review-ktx:2.0.1'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:review:2.0.1")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play In-App Review:
  implementation("com.google.android.play:review-ktx:2.0.1")
  ...
}

Play Uygulama İçi Güncelleme Kitaplığını entegre etme

Modern

// In your app’s build.gradle file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation 'com.google.android.play:app-update:2.1.0'

  // For Kotlin users, also add the Kotlin extensions library for Play In-App Update:
  implementation 'com.google.android.play:app-update-ktx:2.1.0'
  ...
}

Kotlin

// In your app’s build.gradle.kts file:
...
dependencies {
  // This dependency is downloaded from the Google’s Maven repository.
  // Make sure you also include that repository in your project's build.gradle file.
  implementation("com.google.android.play:app-update:2.1.0")

  // For Kotlin users, also import the Kotlin extensions library for Play In-App Update:
  implementation("com.google.android.play:app-update-ktx:2.1.0")
  ...
}

Play Temel Yazılım Geliştirme Kiti Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi: 24 Eylül 2020
 1. Play Core Yazılım Geliştirme Kiti'ni kullanarak, Google API'leri Hizmet Şartları'nın ("API Hizmet Şartları") yanı sıra bu şartları da kabul etmiş olursunuz. Uyuşmazlık halinde işbu şartlar, API Hizmet Şartları'na göre öncelikli olacaktır. Lütfen bu şartları ve API Hizmet Şartları'nı dikkatlice okuyun.
 2. Bu şartların amacı doğrultusunda "API'ler", Yeniden Dağıtılabilir Kodlar dahil olmak üzere Google'ın API'lerini, diğer geliştirici hizmetlerini ve ilişkili yazılımları ifade eder.
 3. "Yeniden Dağıtılabilir Kod", Google'ın sağladığı, API'leri çağıran nesne kodu veya başlık dosyaları anlamına gelir.
 4. Bu şartlara ve API Hizmet Şartları şartlarına tabi olacak şekilde, Yeniden Dağıtılabilir Kodu kopyalayıp API İstemcinizin bir parçası olarak dahil edilmesi için dağıtabilirsiniz. Google ve lisans verenleri, Yeniden Dağıtılabilir Kod'daki her türlü fikri mülkiyet ve diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere, tüm hak, unvan ve menfaatlere sahiptir. Yeniden Dağıtılabilir Kod'u değiştiremez, çeviremez veya bu kodun türevlerini oluşturamazsınız.
 5. Google istediği zaman bildirimde bulunarak bu şartlarda değişiklik yapabilir ve Play Core Yazılım Geliştirme Kiti'nin kullanılmaya devam etmesini reddedebilir. Google, şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili bildirimleri https://developer.android.com/guide/playcore/license adresinde yayınlayacaktır. Değişiklikler geriye dönük olmaz.