Lộ trình của Jetpack Compose

Cập nhật lần gần đây nhất: ngày 27 tháng 7 năm 2022

Chào mừng bạn đến với lộ trình Jetpack Compose, nơi cung cấp thông tin sơ bộ về những kế hoạch sắp tới của Jetpack Compose. Đối với các tính năng đã hoàn tất, vui lòng xem ghi chú phát hành.

Dưới đây là những chủ đề chính cần chú ý trong bản phát hành tiếp theo:

  • Hiệu suất
  • Hỗ trợ thêm cho các trường hợp sử dụng nâng cao
  • Thành phần Material 3
  • Cải thiện công cụ, bao gồm cả công cụ Xem trước và Chỉnh sửa trực tiếp
  • Hỗ trợ nền tảng: Wear OS, màn hình lớn, tiện ích trên màn hình chính

Các mục Trọng tâm sẽ sớm được xử lý và có khả năng ra mắt trong một bản phát hành ổn định sắp tới. Các mục Tồn đọng đã được lên kế hoạch nhưng có khả năng chưa ra mắt ngay.

Thư viện cốt lõi

Khía cạnh Trọng tâm Tồn đọng Xong
Material

Cải thiện tính tương đồng của thành phần với các thông số kỹ thuật Material cho Android

Cải thiện API và hành vi của các thành phần hiện có

Material 3

Thành phần tương đương với thư viện Material hiện có

Cải thiện tính tương đồng của thành phần với thông số kỹ thuật của Material 3

Kích thước màn hình lớn/thích ứng

Hệ thống con chuyển động/chuyển đổi

Màu động của Material You

Sắp xếp theo chủ đề hình dạng

Nền tảng

Hiệu ứng tải mục từng phần

Lưới so le tải từng phần

API công khai cho các thành phần liên kết

Bộ sưu tập được phân trang

Kéo và thả trong bố cục Lazy

Khả năng tương tác cuộn lồng trong Thành phần hiển thị (View)

Phần lồng ghép

Giao diện người dùng

Thanh cuộn

Gắn

Bố cục luồng

Cải tiến trình chỉnh sửa văn bản

Văn bản trên canvas

Nhập qua b.phím

Kiểm tra khả năng hỗ trợ tiếp cận

Phông chữ biến đổi

Cải thiện khả năng hỗ trợ biểu tượng cảm xúc

Các tính năng văn bản thông minh

Bản vẽ không đồng bộ

Tự động định kích thước văn bản

Kéo và thả giữa các màn hình

SubLayer đồ hoạ

Đo lường đa luồng

Phông chữ có thể tải xuống

Phóng to phần lựa chọn

Bàn di chuột/điều hướng D-Pad

Nhập bằng chuột

Cải thiện khả năng quản lý tiêu điểm

Ảnh động

Chuyển tiếp phần tử dùng chung

Trình biên dịch & thời gian chạy

Tối ưu hóa việc loại bỏ nhóm

Xử lý ngoại lệ

Theo dõi thành phần

Bộ lập lịch đa luồng

Cấu hình độ ổn định kiểu bên ngoài

Nội dung di chuyển được

Suy đoán trình áp dụng

Thử nghiệm

Chèn dữ liệu nhập đa phương thức

Chương trình kiểm thử phổ biến

Công cụ

Cải thiện hiệu quả Xem trước (Preview)

Cải thiện tính năng Chỉnh sửa trực tiếp

Trình kiểm tra ảnh động

Bản xem trước Wear OS

Xem trước tiện ích trên màn hình chính

Công cụ tái cấu trúc

Tích hợp thư viện Jetpack

Khía cạnh Trọng tâm Xong
Điều hướng

Ảnh động chuyển tiếp

Phân trang

Đưa các API phân trang của Compose vào ổn định

Cải tiến danh sách mục thêm trước vô hạn

Giới hạn/bố cục chuyển động

ConstraintLayout DSL tương đương với các tính năng hiện có

Nền tảng

Nền tảng Trọng tâm Xong
Wear OS

API Compose

Tiện ích trên màn hình chính

Glance

Đề xuất

Nếu bạn muốn đề xuất một mục cần cân nhắc để đưa vào lộ trình, vui lòng xem qua các đề xuất hiện tại hoặc tạo một đề xuất mới.