tv

  
Cung cấp cho nhà phát triển các chức năng Compose và Material Design để viết ứng dụng cho TV
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha03

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm các phần phụ thuộc trên tv-foundation và tv-material, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của mình:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.tv:tv-foundation:1.0.0-alpha03"
  implementation "androidx.tv:tv-material:1.0.0-alpha03"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.tv:tv-foundation:1.0.0-alpha03")
  implementation("androidx.tv:tv-material:1.0.0-alpha03")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.0.0

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.tv:tv-foundation:1.0.0-alpha03androidx.tv:tv-material:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • TabRow hiện được cung cấp dưới dạng một API thử nghiệm cho phép người dùng thêm các thanh điều hướng trên cùng vào ứng dụng của họ. Nhìn chung, các thiết bị TV yêu cầu tải thẻ khi tiêu đề thẻ được lấy tiêu điểm trong hàng thẻ.
 • Chỉ báo cụ thể cho TV như chỉ báo gạch chân và chỉ báo hình bầu dục được cung cấp sẵn. Bạn có thể xem cách sử dụng mẫu trong tv-samples

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Phát hành androidx.tv:tv-foundation:1.0.0-alpha02androidx.tv:tv-material:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Cải thiện hiệu suất cuộn khi cuộn qua một tập hợp TvLazyRows/TvLazyColumns bằng cách giảm không gian tìm kiếm tâm điểm. (I723a3)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 5 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.tv:tv-foundation:1.0.0-alpha01androidx.tv:tv-material:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

Phiên bản alpha đầu tiên bao gồm những phương thức triển khai xem trước sớm cho các thành phần trong trường hợp sử dụng của TV, bao gồm:

 • Thêm đối tượng sửa đổi scrollableWithPivot để cho phép các vùng chứa cuộn không tải từng phần như Hàng, Cột, Lưới có vùng chứa cuộn cuộn nội dung sao cho các mục là tâm điểm ở cùng một vị trí trên màn hình TV.
 • Thêm các thành phần kết hợp TvLazyRow,TvLazyColumn, TvLazyHorizontalGrid, TvLazyVerticalGrid để vùng chứa cuộn di chuyển nội dung sao cho các mục là tâm điểm vẫn ở cùng một vị trí trên màn hình TV.
 • Thêm thành phần kết hợp Băng chuyền nổi bật (Featured Carousel) cho TV, cho phép người dùng tạo băng chuyền biểu ngữ cuộn tự động.
 • Thêm thành phần kết hợp Danh sách sống động (Immersive List) cho TV, cho phép người dùng tạo Hàng/Cột/Lưới sống động để thay đổi nền dựa trên các mục trong danh sách là tâm điểm.

Vấn đề đã biết

 • Khi vùng chứa cuộn trở thành tâm điểm, theo mặc định, phần tử đầu tiên thường không được làm tâm điểm.
 • Tâm điểm tại TextField không phải lúc nào cũng mở bàn phím nhập hoặc có thể ngăn tâm điểm di chuyển đến các trường khác.
 • Thao tác cuộn theo chiều dọc kém hiệu quả trong LazyColumn chứa LazyRows.