CoordinatorLayout

  
Đặt các tiện ích ứng dụng cấp cao nhất, chẳng hạn như AppBarLayout và FloatingActionButton.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản hát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 12 tháng Một, 2022 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên CoordinatorLayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án của mình. Đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần của phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Tạo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2.0

Ngày 12 tháng Một, 2022

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0 đã phát hành. Phiên bản 1.2.0 chứa những cam kết này.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Chỉ giữ lại các chú thích hiển thị trong thời gian chạy trong quy tắc CoordinatorLayout (9ec7cb)

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 15 tháng Mười hai, 2021

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0-rc01 đã phát hành. Phiên bản 1.2.0-rc01 chứa những cam kết này.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 17 tháng Mười một, 2021

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0-beta01 đã phát hành. Phiên bản 1.2.0-beta01 chứa những cam kết này.

Thay đổi API

 • API đã được hoàn tất cho beta.

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 3 tháng Mười một, 2021

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.2.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.2.0-alpha01 chứa những cam kết này.

Sửa lỗi

 • Chỉ giữ lại các chú thích hiển thị trong thời gian chạy trong quy tắc CoordinatorLayout (9ec7cb)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 4 tháng Mười hai, 2019

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.1.0 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0 chứa những cam kết này.

Những thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.0.0

 • aosp/737190: CoordinatorLayout hiện triển khai NestedScrollingParent3CoordinatorLayout.Behavior triển khai một quá tải onNestedScroll mới để cho phép Behaviors có thể báo cáo số lượng khoảng cách cuộn họ sử dụng các con cuộn có lồng (trong thẻ dispatchNestedScroll()/onNestedScroll()). Chúng tôi đã ngừng sử dụng onNestedScroll(CoordinatorLayout, V, View, int, int, int, int, int) hiện có trước đó để thay thế cho việc triển khai onNestedScroll(CoordinatorLayout, V, View, int, int, int, int, int, int[])Behavior mới. Nếu mã nhà phát triển hiện đang ghi đè CoordinatorLayout#onNestedScroll(View, int, int, int, int, int), thì mã này có thể không còn được gọi và thay vào đó sẽ ghi đè CoordinatorLayout#onNestedScroll(View, int, int, int, int, int, int[]).
 • CoordinatorLayout tiếp xúc với các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (aosp/1056175)
 • Chú thích CoordinatorLayout.DefaultBehavior không còn được dùng nữa. Hãy sử dụng giao diện CoordinatorLayout.AttachedBehavior.

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 23 tháng Mười, 2019

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.1.0-rc01 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0-rc01 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • CoordinatorLayout tiếp xúc với các dịch vụ hỗ trợ tiếp cận (aosp/1056175)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 5 tháng Sáu, 2019

androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.1.0-beta01 đã phát hành. Bạn có thể tìm thấy các cam kết có trong phiên bản này tại đây.

Sửa lỗi

 • Di chuyển khỏi các lớp thử nghiệm không dùng nữa (aosp/853955)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng Mười hai, 2018

Thay đổi API

 • aosp/737190: CoordinatorLayout hiện triển khai NestedScrollingParent3CoordinatorLayout.Behavior triển khai quá tải mới onNestedScroll để cho phép Behaviors có thể báo cáo khoảng cách cuộn là bao nhiêu loại quảng cáo này sử dụng cho trẻ em dạng cuộn (trong thẻ dispatchNestedScroll()/onNestedScroll()). Chúng tôi đã ngừng sử dụng onNestedScroll(CoordinatorLayout, V, View, int, int, int, int, int) hiện có trước đó để thay thế cho việc triển khai onNestedScroll(CoordinatorLayout, V, View, int, int, int, int, int, int[])Behavior mới.

  Nếu mã nhà phát triển hiện đang ghi đè CoordinatorLayout#onNestedScroll(View, int, int, int, int, int), thì mã này có thể không còn được gọi và thay vào đó sẽ ghi đè CoordinatorLayout#onNestedScroll(View, int, int, int, int, int, int[]).