Percentlayout

  
Cấu phần phần mềm này và các lớp của nó không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng ConstraintLayout và các bố cục liên kết.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên PercentageLayout, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Hãy đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.percentlayout:percentlayout:1.0.0"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.percentlayout:percentlayout:1.0.0")
}

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.