Thẻ thông tin Wear

Tạo ứng dụng cho đồng hồ thông minh chạy Wear OS by Google.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 1 tháng 6 năm 2022 1.0.1 - - 1.1.0-alpha08

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Wear, bạn phải thêm kho lưu trữ Maven của Google vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement support for wear tiles
  implementation "androidx.wear.tiles:tiles:1.1.0-alpha09"

  // Use to utilize components and layouts with Material design in your tiles
  implementation "androidx.wear.tiles:tiles-material:1.1.0-alpha09"

  // Use to preview wear tiles in your own app
  debugImplementation "androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.1.0-alpha09"

  // Use to fetch tiles from a tile provider in your tests
  testImplementation "androidx.wear.tiles:tiles-testing:1.1.0-alpha09"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement support for wear tiles
  implementation("androidx.wear.tiles:tiles:1.1.0-alpha09")

  // Use to utilize components and layouts with Material design in your tiles
  implementation("androidx.wear.tiles:tiles-material:1.1.0-alpha09")

  // Use to preview wear tiles in your own app
  debugImplementation("androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.1.0-alpha09")

  // Use to fetch tiles from a tile provider in your tests
  testImplementation("androidx.wear.tiles:tiles-testing:1.1.0-alpha09")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Hãy xem tài liệu về công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.1.0-alpha08

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha08. Phiên bản 1.1.0-alpha08 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Chúng tôi đã thêm thẻ siêu dữ liệu vào Công cụ sửa đổi để theo dõi siêu dữ liệu của thành phần bằng các phương thức trợ giúp được thêm vào lớp Helper. (I70db2),(I30c3d)
 • Phương thức fromLayoutElement tĩnh đã được thêm vào tất cả các thành phần và bố cục bên trong Tiles Material. Bạn nên dùng phương thức này để thử nghiệm và truyền một LayoutElement (Phần tử bố cục) thu được từ việc truy cập nội dung của vùng chứa về lại kiểu ban đầu của nó.) (Ia572a),(Idbd8a),(I3ae13),(I292fe),(I8b20f),(I3cacb),(I84b24)

Phiên bản 1.1.0-alpha07

Ngày 18 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha07. Phiên bản 1.1.0-alpha07 bao gồm những thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Các phương thức getter liên quan đến những phương thức setter cho nội dung hiện đã được thêm vào ProgressIndicatorLayoutPrimaryLayout. Giờ đây, tất cả phương thức setter trong các lớp này đều có phương thức getter phù hợp.(Iddbe5) (Iabe4e)
 • Phương thức getter cho nội dung mô tả trong Thành phần Material có thể trả về giá trị null vì phương thức setter không bắt buộc.
 • Việc cố gắng tạo một Nút không có nội dung được truyền vào sẽ dẫn đến IllegalArgumentException. (I7fc0c)
 • Các trường có liên quan đến màu biểu tượng trong ChipColors đã được đổi tên từ iconTintColor thành iconColor. (Ic053b)

Sửa lỗi

 • Đã thêm androidTests cho Bố cục trong Tiles Material. (I96404)

Phiên bản 1.1.0-alpha06

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha06. Phiên bản 1.1.0-alpha06 chứa các cam kết này.

Tính năng mới

 • Bố cục mới đã được thêm vào thư viện phụ Material Layouts – MultiButtonLayout. Nó biểu thị bố cục có thể chứa từ 1 đến 7 nút được sắp xếp phù hợp với các nguyên tắc Material. Trong hầu hết các trường hợp, bố cục này phải được truyền vào dưới dạng nội dung cho PrimaryLayout. (Ib727f)

Thay đổi API

 • MultiSlotLayout đã được tái cấu trúc để chỉ có các vị trí trong đó. Bố cục này phải được truyền dưới dạng nội dung cho PrimaryLayout chính. (I1870f)
 • Cập nhật màu mặc định đã xác định cho CircularProgressIndicator thành một giá trị thay vì giá trị chính và phụ. (I64a51)
 • Đã thêm phương thức getter cho khoảng cách ngang trong MultiSlotLayout. (I11e1e)

Sửa lỗi

 • Chúng tôi đã thêm các thử nghiệm cho Thành phần trên Android vào Tài liệu xếp kề. (I20041)

Phiên bản 1.1.0-alpha05

Ngày 6 tháng 4 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha05. Phiên bản 1.1.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thêm các phương thức trợ giúp để chuyển đổi LayoutElement thành Bố cục, Dòng thời gian, Dòng thời gian vào các lớp này để dễ dàng xây dựng Thẻ thông tin hơn. (I2f6d1)
 • Đối tượng Colors đã được thêm vào thư viện Material để được chuyển qua các màu của thành phần. (I0792c)

Thay đổi API

 • Thành phần Material Text yêu cầu văn bản phải được đưa vào hàm dựng. Bạn hiện có thể tùy chỉnh thành phần này bằng cách đặt trọng số. (I25dbd)
 • Đã xóa các hằng số khỏi ChipDefaults, những hằng số này không được dùng trong phương thức setter công khai. (I7baed)
 • Đã xóa các phương thức getter khỏi CompactChipTitleChip không có phương thức setter phù hợp. (I99e85)
 • Đã xóa DEFAULT_PADDING khỏi ProgressIndicatorDefaults. (Idabcd)
 • Các thành phần Material hiện chấp nhận CharSequence cho mô tả nội dung thay vì String. (I5b21a)

Sửa lỗi

 • Phương thức triển khai phương thức setter đã được tái cấu trúc của các nút không bắt buộc trong Nút. (Ib7135)
 • Đã thêm biến thể kiểu phông chữ vào phông chữ trong kiểu chữ. (I8dbc6)

Phiên bản 1.1.0-alpha04

Ngày 23 tháng 3 năm 2022

Phát hành androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha04. Phiên bản 1.1.0-alpha04 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Bạn có thể thêm nhãn chính hoặc nhãn phụ trong PrimaryLayout. (Ib9916)
 • Bạn có thể tùy chỉnh thành phần văn bản bằng cách đặt chế độ tràn, in nghiêng, gạch dưới, v.v. (I703f7)

Thay đổi API

 • Các hằng số màu mặc định đã bị xóa khỏi API Tiles Material. (I0ab55)
 • Tất cả các thành phần có thể nhấp trong Tài liệu ô đều yêu cầu đối tượng Clickable trong hàm dựng của Trình tạo thay vì Hành động. (I2f101)

Sửa lỗi

 • Bây giờ, Văn bản sẽ vẽ dấu ba chấm trên tràn trong Thành phần Chip và Văn bản. (I8a2f8)
 • Các thành phần được cải tiến sẽ trông khi kích thước phông chữ của người dùng được đặt thành lớn. (Ib63b1)
 • Làm rõ tài liệu Java của setPrimaryChipContent trong PrimaryLayout. (Ie6296)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 23 tháng Hai, 2022

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha03 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thành phần Text với các kiểu chữ được đề xuất đã được thêm vào Tài liệu Thẻ thông tin. (Iec0ae)

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 9 tháng Hai, 2022

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha02 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Một thư viện phụ layouts mới trong Tài liệu về ô đã được thêm. Những ô này có các bố cục ô xếp cạnh nhau, cùng khoảng đệm và khoảng lề được đề xuất, giúp quá trình phát triển thẻ thông tin trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Bố cục ban đầu là:
  • PrimaryLayout (I7ba91) biểu thị bố cục có một khối chính ở dưới cùng và nội dung ở giữa.
  • MultiSlotLayout (I32104) đại diện cho một bố cục có nhãn trên hàng 1 và 3, ngăn ngang và giãn cách trên hàng 2 và tất cả theo sau là hàng thứ 4 chứa chip chính.
  • ProgressIndicatorLayout (I9fec6) biểu thị một bố cục có chỉ báo tiến trình vòng quanh cạnh màn hình và nội dung đã cho.
 • CircularProgressIndicator (Ic4b88) đã được thêm vào thành phần Tài liệu Thẻ thông tin.

Thay đổi API

 • Đã đổi tên các hằng số còn lại mà TitleChip sử dụng để đưa tiêu đề vào tên. (I14f4c)
 • Đã thêm phương thức setHorizontalAlignment vào Chip. (Ie6e0b)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 26 tháng Một, 2022

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.1.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha01 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • Tài liệu Thẻ thông tin mới của thư viện đã được thêm. Thành phần này chứa các thành phần để xây dựng bố cục Thẻ thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn nhờ thiết kế Material. Các thành phần ban đầu là:
  • Button
  • Chip
  • CompactChip
  • TitleChip

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong TileUiClient dẫn đến tài nguyên được lưu vào bộ nhớ đệm bị hủy. (I60e0b)

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.1

Ngày 26 tháng Một, 2022

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.1 đã phát hành. Phiên bản 1.0.1 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong TileUiClient dẫn đến tài nguyên được lưu vào bộ nhớ đệm bị hủy. (I60e0b)

Phiên bản 1.0.0

Ngày 3 tháng Mười một, 2021

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng chính của phiên bản 1.0.0

 • Thư viện Thẻ thông tin Wear cung cấp chức năng tạo các thẻ thông tin tùy chỉnh cho các thiết bị Wear OS, cùng với các lớp học cho phép hệ thống tìm nạp Thẻ thông tin và hiển thị ô đó ngay bên cạnh mặt đồng hồ.
 • Công cụ hiển thị ô cho phép bạn hiển thị Thẻ thông tin thuộc một hoạt động trên Android, giúp bạn kiểm tra nhanh bố cục thẻ thông tin.

Phiên bản 1.0.0-rc01

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-rc01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-rc01 chứa những cam kết này.

Phiên bản 1.0.0-beta01

Ngày 13 tháng Mười, 2021

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-beta01 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục NullPointerException trong TileUiClient khi cung cấp phiên bản tài nguyên trống. (I0586e)

Phiên bản 1.0.0-alpha12

Ngày 29 tháng Chín, 2021

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-alpha12 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha12 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • UpdateScheduler không còn dùng tệp tham chiếu yếu để khắc phục những vấn đề mà TileUiClient không cập nhật(I1120d, b/199061124)

 • Khai báo rằng SysUiTileUpdateRequester truy vấn PacakgeManager, sửa một lỗi cập nhật thẻ thông tin không hoạt động trên các thiết bị R+. (I1120d)

Phiên bản 1.0.0-alpha11

Ngày 1 tháng Chín, 2021

androidx.wear.tiles:tiles-*:1.0.0-alpha11 đã phát hành. Phiên bản 1.0.0-alpha11 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • Đã thêm và phát hành thư viện thử nghiệm, androidx.wear.tiles:tiles-testing để cho phép các nhà phát triển thử nghiệm các thẻ thông tin của mình dễ dàng hơn. (Iedb6b)

Thay đổi API

 • Đã đổi tên TileProviderService thành TileService. (I1ad2c)
 • Trình tạo Thẻ thông tin đã cập nhật; phương thức .builder() tĩnh đã ngừng hoạt động thay vào đó là gọi new Foo.Builder(), và quá tải trong setter chấp nhận thực thể Builder đã bị xóa. (Ia9606)
 • TileRenderer hiện cần sử dụng ngữ cảnh giao diện người dùng, thay vì ngữ cảnh ứng dụng. (I84b61)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi khiến nhiều dấu gạch chân được áp dụng trong một số tình huống nhất định. (Ib6712)

Phiên bản 1.0.0-alpha10

Ngày 18 tháng Tám, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha10, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha10androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha10. Phiên bản 1.0.0-alpha10 chứa những cam kết này.

Thay đổi API

 • Đã xóa trình kiểm tra bố cục khỏi API công khai. Các cảnh báo này sẽ luôn bật mặc dù sẽ chỉ hiển thị cảnh báo nếu kết quả kiểm tra không thành công. (Ie9f29)
 • TileRenderer hiện chấp nhận ngữ cảnh giao diện người dùng, thay vì Ngữ cảnh ứng dụng.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục lỗi khiến các phần tử không thể nhấp vào trong một nội dung có thể nhấp không được nhấp vào.

Phiên bản 1.0.0-alpha09

Ngày 21 tháng Bảy, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha09, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha09androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha09. Phiên bản 1.0.0-alpha09 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Đã thêm trình kiểm tra bố cục vào trình kết xuất của kết xuất Thẻ thông tin Wear. (I3a869)
  • Chúng được dùng để xác thực các phương pháp hay nhất trong ô của bạn. Để bắt đầu, các mục này sẽ hiển thị cảnh báo nếu ô của bạn không chứa bất kỳ phần tử nào có giá trị sửa đổi Semantics.
 • Thêm tài liệu cho DefaultTileProviderClientTestingTileProviderClient constructors. (I9f4b9)

Thay đổi API

 • Đổi tên trong TileProviderClient (I0ec36):
  • getApiVersion -> requestApiVersion
  • tile/resourcesRequest -> requestTile/Resources
  • onTileFooEvent -> sendOnTileFooEvent
 • Đã thêm trình kiểm tra bố cục vào trình kết xuất của kết xuất Thẻ thông tin Wear. (I3a869)

Sửa lỗi

 • Hãy đảm bảo rằng mục tiêu LaunchAction không có quyền đặc biệt. (I39136)

Phiên bản 1.0.0-alpha08

Ngày 30 tháng Sáu, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha08, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha08androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha08. Phiên bản 1.0.0-alpha08 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • Chức năng xoay nhanh hiện hỗ trợ line_height thay vì line_spacing.

Thay đổi API

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho line_height trong Spannables, xóa line_spacing. (Ibeb54)
  • Thay vào đó, bạn nên chuyển mã sử dụng line_distance để sử dụng line_height.

Sửa lỗi

 • Sửa lỗi khi sử dụng tham số tỷ lệ. (I37ace)
 • Khắc phục lỗi ngăn các phần tử Văn bản có nội dung mô tả. (Id2c7d)

Phiên bản 1.0.0-alpha07

Ngày 16 tháng Sáu, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha07, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha07androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha07. Phiên bản 1.0.0-alpha07 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Thêm giao diện TileProviderClient và hiển thị DefaultTileProviderClient, cho phép các biện pháp triển khai liên kết với giao diện TileProviderService. (I69165)

Phiên bản 1.0.0-alpha06

Ngày 2 tháng Sáu, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha06, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha06androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha06. Phiên bản 1.0.0-alpha06 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Bây giờ, tất cả các loại của Trình xây dựng đều có thể chứa phương thức getter cho mọi thuộc tính. Xin lưu ý rằng các định dạng này chỉ dành cho mục đích thử nghiệm (I9d155)
 • Thay đổi gói: Các loại trong androidx.wear.tiles.builders đã được chuyển đến androidx.wear.tiles.
 • Thêm tính năng hỗ trợ phủ màu thử nghiệm vào Thẻ thông tin. (I38929)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.HALIGN_* thành LayoutElementBuilders.HORIZONTAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.VALIGN_* thành LayoutElementBuilders.VERTICAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã đổi tên LayoutElementBuilders.SPAN_VALIGN_* thành LayoutElementBuilders.SPAN_VERTICAL_ALIGN_* (I67e58)
 • Đã thêm các lớp trình tạo cho Yêu cầu và Sự kiện. (Ib5cf4)
 • Đã di chuyển TileProviderService để sử dụng lớp yêu cầu và sự kiện từ RequestBuildersEventBuilders, thay vì RequestReaders/EventReaders (ví dụ: onTileRequest hiện cung cấp cho bạn RequestBuilders.TileRequest, thay vì RequestReaders.TileRequest). (I46ea1)

Sửa lỗi

 • Khắc phục lỗi trong quá trình tải hình ảnh không đồng bộ cho trình kết xuất Thẻ thông tin. (Iad9b0)
 • Đã khắc phục lỗi bố cục khi đặt hình ảnh có chiều rộng hoặc chiều cao được đặt là expand() trong Box với chiều rộng hoặc chiều cao được đặt thành wrap(). (I33770)

Phiên bản 1.0.0-alpha05

Ngày 18 tháng Năm, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha05, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha05androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha05. Phiên bản 1.0.0-alpha05 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã xóa getTileId khỏi các sự kiện ô đến (TileAddEvent, TileRemoveEvent, TileEnterEvent, TileLeaveEvent, TileRequest). (Ifbba2)
 • Đã đổi tên ImageResource#setAndroidResourceByResid thành setAndroidResourceByResId (I4ba6e)
 • Đã đổi tên TimelineManager#deInit để đóng và triển khai AutoCloseable. (I5dff2)

Phiên bản 1.0.0-alpha04

Ngày 5 tháng Năm, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha04, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha04androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha04. Phiên bản 1.0.0-alpha04 chứa những cam kết này.

Thay đổi API

 • Các loại TileProviderService bê tông ẩn.
  • TileUpdateRequester đã được thực hiện một Class<? extends TileProviderService>. (Ib7cca)
 • Đã thêm khả năng thêm nội dung bổ sung vào AndroidActivity. (I748f4)

Thẻ thông tin phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 21 tháng Tư, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha03, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha03androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đổi tên TileManager -> TileClient
  • Đổi tên TileManager#create -> TileClient#connect (I91839)

Sửa lỗi

 • Thêm các quy tắc Proguard để đảm bảo tilestiles-renderer hoạt động đúng cách với Proguard (Ie3d85)

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng Bốn, 2021

Đã phát hành androidx.wear.tiles:tiles:1.0.0-alpha02, androidx.wear.tiles:tiles-proto:1.0.0-alpha02androidx.wear.tiles:tiles-renderer:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • androidx.wear:wear-tiles đã chuyển các nhóm và hiện sẽ được gọi là androidx.wear.tiles:tiles
 • androidx.wear:wear-tiles-renderer đã chuyển các nhóm và hiện sẽ được gọi là androidx.wear.tiles:tiles-renderer
 • TileRenderer.LoadActionListener hiện sử dụng một bản sao của androidx.wear.tiles.builders.StateBuilders.State thay vì androidx.wear.tiles.proto.StateProto.State.
 • TileRenderer hiện chấp nhận tài nguyên Thẻ thông tin của androidx.wear.tiles.builders.ResourceBuilders.Resources, thay vì một bản sao của androidx.wear.tiles.renderer.ResourceAccessors.

Sửa lỗi

 • Đã khắc phục trường hợp không sử dụng được LoadActionListener vì ứng dụng này hiển thị một lớp nội bộ.

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 10 tháng Ba, 2021

Đã phát hành androidx.wear:wear-tiles:1.0.0-alpha01, androidx.wear:wear-tiles-proto:1.0.0-alpha01androidx.wear:wear-tiles-renderer:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Thư viện Trình kết xuất Thẻ thông tin về Wear cung cấp chức năng tạo các ô tùy chỉnh cho các thiết bị Wear OS, cùng với các lớp cho phép hệ thống tìm nạp Thẻ thông tin và hiển thị ô đó ngay bên cạnh mặt đồng hồ.