Mở rộng phạm vi tiếp cận của ứng dụng đến toàn bộ hệ sinh thái thiết bị Android

Phần này tìm hiểu cách chuẩn bị ứng dụng của bạn cho trải nghiệm trên nhiều thiết bị bằng cách mở rộng ứng dụng để hỗ trợ thêm nhiều thiết bị như máy tính bảng, thiết bị có thể gập lại, Wear OS, trợ lý thoại như Trợ lý Google và thiết bị hỗ trợ Cast.

Nếu bạn mới làm quen với việc phát triển nội dung nghe nhìn trên Android, hãy cân nhắc việc bắt đầu bằng hướng dẫn cho nhà phát triển về cách phátchỉnh sửa để xem hướng dẫn về cách sử dụng thư viện Jetpack Media3 để triển khai các tính năng phát và chỉnh sửa.