Xuất bản thư viện

Bên cạnh việc phát hành ứng dụng Android cho người dùng, bạn cũng có thể phát hành thư viện để nhà phát triển có thể đưa vào ứng dụng của họ. Có 4 nhiệm vụ chính khi phát hành một thư viện Android:

Nếu bạn là tác giả thư viện, hãy nhớ đọc hết các trang về chủ đề này để hiểu chi tiết các bước và những điều cần cân nhắc trong quá trình phát hành thư viện.