Sức khỏe

  
Tạo các ứng dụng sức khoẻ hiệu quả cao theo cách không phân biệt nền tảng.

Bảng này liệt kê tất cả cấu phần phần mềm trong nhóm androidx.health.

Cấu phần phần mềm Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
health-services-client - - - 1.0.0-alpha03
health-connect-client - - - 1.0.0-alpha02
Lần gần nhất cập nhật thư viện này: ngày 1 tháng 6 năm 2022

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Health, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  implementation "androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha03"

  // To build applications that can read or write user's health and fitness records.
  implementation "androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  implementation("androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha03")

  // To build applications that can read or write user's health and fitness records.
  implementation("androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha02")
}

Ý kiến phản hồi

Phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Health Connect Client Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • Đã ngừng sử dụng hasMetricgetMetric trong AggregationResult, đã thêm toán tử chứa và nhận (I7cc7c)
 • Thêm OvulationTest.Result.HIGHOvulationTest.Result.INCONCLUSIVE. (I9f9c4)

Sửa lỗi

 • Giảm các yêu cầu về SDK xuống còn 26. (I6d201)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 11 tháng 5 năm 2022

Phát hành androidx.health:health-connect-client:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • API để đọc hồ sơ sức khỏe và thể chất do các ứng dụng khác chia sẻ.
 • API để ghi lại hồ sơ sức khỏe và thể chất và chia sẻ với các ứng dụng khác.
 • API để truy xuất chỉ số tổng hợp cho các bản ghi có thể truy cập được.
 • API để truy xuất các thay đổi về mức độ gia tăng (chèn, cập nhật hoặc xóa) bản ghi bằng các ứng dụng khác.
 • API để nhắc người dùng về các quyền truy cập đối với ứng dụng sức khỏe.
 • API để kiểm tra hoặc thu hồi các quyền đã cấp cho ứng dụng sức khỏe.

Health Services Client Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha03

Ngày 3 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha03. Phiên bản 1.0.0-alpha03 chứa những cam kết này.

Tính năng mới

 • SDK sẽ tự động đăng ký lại các yêu cầu đo lường, trình nghe tập thể dục và theo dõi gọi lại thụ động trong trường hợp gián đoạn kết nối IPC với APK Dịch vụ sức khoẻ.

Thay đổi API

 • minSdkVersion của thư viện SDK lên mức API cấp 30 vì Máy khách của Dịch vụ sức khoẻ hiện chỉ được hỗ trợ trên Wear3.

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 29 tháng 9 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi API

 • ExerciseClient hiện đã hỗ trợ chuẩn bị tập thể dục. Mã lệnh này cho phép khách hàng khởi động cảm biến và chờ các hoạt động như định vị GPS trước khi bắt đầu bài tập.
 • Giới thiệu các lớp CumulativeDataPoints và StatisticalDataPoints AggregateDataPoint để tạo mô hình các chỉ số tổng hợp tốt hơn. Các chỉ số này được theo dõi trong một bài tập đang diễn ra. CumulativeDataPoints giữ các giá trị tích lũy của các loại dữ liệu gián đoạn tổng hợp (chẳng hạn như tổng quãng đường vận động trong khi hoạt động thể dục) trong khi mô hình StatisticalDataPoints tổng hợp các điểm dữ liệu mẫu (chẳng hạn như tối thiểu, tối đa và nhịp tim trung bình tính theo nhịp/phút). Hàm này sẽ thay thế DataTypesAGGREGATE_* trước đó và có thể được truy cập trong ExerciseUpdate thông qua getLatestAggregateMetrics(). Hệ thống không còn hỗ trợ DataTypes AGGREGATE_*.
 • Sự kiện PassiveMonitoring đã được đổi tên thành PassiveGoals hỗ trợ việc đặt mục tiêu và nhận thông báo khi các mục tiêu đó được đáp ứng cho các loại dữ liệu như chỉ số Hàng ngày (tức là DAYS_STEP).
 • Cải thiện mô hình về Nhịp tim và Vị trí chính xác cũng như tình trạng sẵn sàng qua việc giới thiệu các lớp HrAccuracy, LocationAccuracy và LocationAvailability mới.
 • Cải tiến cách đặt tên cho các trường ExerciseConfigPassiveMonitoringConfig mới, đồng thời giới thiệu ExerciseConfig.shouldEnableGps để yêu cầu dữ liệu sao lưu GPS

Sửa lỗi

 • Di chuyển sang phương thức truyền tải IPC được lưu ban đầu để hỗ trợ khả năng tương thích ngược tốt hơn

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 18 tháng 5 năm 2021

Phát hành androidx.health:health-services-client:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Các tính năng của bản phát hành ban đầu

Thư viện Dịch vụ sức khoẻ cung cấp một bộ API thống nhất để các nhà phát triển tích hợp với việc triển khai cảm biến cho từng thiết bị. Ứng dụng này sẽ hoạt động tốt với các trình mô phỏng Wear OS 3 và các thiết bị sắp ra mắt, cùng với các nền tảng bổ sung được hỗ trợ trong tương lai. Ba nền tảng API cấp cao nhất đều có trong bản phát hành đầu tiên này: ExerciseClient, PassiveMonitoringClientMeasureClient.

ExerciseClient

ExerciseClient được thiết kế cho các ứng dụng theo dõi hoạt động tập thể dục, với tối đa 82 loại ExerciseType khác nhau từ đi bộ và chạy đến nhảy múa và bóng nước. Trong khi theo dõi các bài tập thể dục này, có 50 loại DataType khác nhau tuỳ thuộc vào loại bài tập và phần cứng có trên thiết bị. Để bắt đầu, bạn chỉ cần xác định thông tin liên quan trong ExerciseConfig của mình, gọi lệnh exerciseClient.startExercise và theo dõi tiến trình của trình xử lý cập nhật này.

PassiveMonitoringClient

PassiveMonitoringClient là lựa chọn tuyệt vời nếu ứng dụng của bạn theo dõi hoạt động của người dùng trong suốt cả ngày. Bạn có thể đăng ký PendingIntent bằng một tập hợp DataType và được đánh thức để xử lý các thay đổi hàng loạt. Ngoài ra, bạn có thể xác định Event như đạt đến một số bước nhất định.

MeasureClient

Đôi khi, người dùng cần đo, ví dụ: nhịp tim của họ ở một thời điểm, chứ không phải trong khi tập thể dục và không phải trong suốt cả ngày. Trong những thời điểm đó, MeasureClient là lựa chọn hoàn hảo. Bạn chỉ cần đăng ký lệnh gọi lại với loại lệnh DataType được hỗ trợ để nhận luồng dữ liệu, huỷ đăng ký lệnh gọi lệnh khi không còn cần đến.