Media3 Transformer

Transformer là một API để chỉnh sửa nội dung nghe nhìn, bao gồm cả việc chuyển đổi giữa các định dạng (chuyển mã), áp dụng các thay đổi như cắt một đoạn video từ một video dài hơn, cắt một phần khung hình video, áp dụng các hiệu ứng tuỳ chỉnh và các thao tác chỉnh sửa khác. Công cụ này là một phần của Jetpack Media3.

Transformer tương thích với Android 5.0 Lollipop (API cấp 21) trở lên, đồng thời bao gồm các giải pháp để có được hành vi nhất quán hơn trên các phiên bản Android và các thiết bị khác nhau. API này được triển khai trên MediaCodec để giải mã và mã hoá video được tăng tốc phần cứng, và OpenGL để sửa đổi đồ hoạ. Transformer hỗ trợ việc chuyển đổi định dạng và một số loại chỉnh sửa ngay từ đầu, nhưng bạn cũng có thể hoàn toàn tuỳ chỉnh hoặc thay thế nhiều thành phần trong quy trình nếu cần nhiều quyền kiểm soát hơn. Ví dụ: tính năng mã hoá video hoạt động với các chế độ cài đặt mặc định. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chuyển sang chế độ cài đặt bộ mã hoá video tuỳ chỉnh hoặc thay thế nhà máy của bộ mã hoá để có toàn quyền kiểm soát cách sử dụng bộ mã hoá.

Tìm hiểu cách sử dụng Transformer trong ứng dụng trên trang bắt đầu và dùng thử ứng dụng minh hoạ.