Emülatörlerde Bluetooth sesini test etme

Wear OS emülatöründe, Wear OS 4 veya sonraki sürümleri çalıştıran sistem görüntüleri emüle edilmiş Bluetooth desteği içerir. Bu destek sayesinde Bluetooth ses ile ilgili çeşitli kullanım alanlarını test edebilirsiniz.

Öykünülen bir telefonla eşleme

Emülatörün Bluetooth desteğini kullanarak emüle edilmiş bir telefonla eşleyebilirsiniz. Bunun için kurulum sihirbazını komut satırından etkinleştirin:

-append-userspace-opt androidboot.setupwizard_mode=REQUIRED

Sesi emüle edilmiş bir çıkış cihazı üzerinden çalma

Emülatörün Bluetooth desteğini kullanarak sesi, emüle edilmiş bir Bluetooth çıkış cihazı üzerinden de çalabilirsiniz. Emülatörde ses çıkışı değiştirmeyi test etmek için açık kaynaklı Bumble projesini kullanarak emüle edilmiş bir Bluetooth çıkış cihazına bağlanın.

Ortamınızı hazırlama

Geliştirme makinenizi Bumble'ı kullanmaya hazırlamak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 1. Bumble kaynak kodunu alın:

  git clone https://github.com/google/bumble
 2. bumble dizinine gidin, ardından Bumble modüllerini derleyip yükleyin:

  cd bumble && python3 -m pip install "."

Öykünülen Bluetooth hoparlörü başlat

Öykünülen hoparlörü başlatmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Wear OS 4 emülatörünü başlatın.

  Not: 33.1.10'dan eski bir Wear OS 4 emülatör sürümü kullanıyorsanız -packet-streamer-endpoint default parametresini kullanarak komut satırından Wear OS 4 emülatörünü başlatın.

 2. Öykünülen hoparlörü bulup bağlanmak için bumble dizininde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  python3 examples/run_a2dp_sink.py examples/a2dp_sink1.json \
   android-netsim stdout | ffplay -i

  Ses çıkışı bilgisayarınızın hoparlörlerinden çalınır.

  Çıkışı bir dosyaya da yönlendirebilirsiniz:

  python3 examples/run_a2dp_sink.py examples/a2dp_sink1.json \
   android-netsim output.sbc