Thẻ thông tin

Thẻ thông tin giúp người dùng truy cập nhanh vào thông tin và thao tác cần thực hiện để hoàn tất công việc. Khi vuốt trên mặt đồng hồ, người dùng có thể xem thông tin dự báo mới nhất, bắt đầu đồng hồ hẹn giờ và làm nhiều việc khác.

Hình 1. Vuốt sang một bên của mặt đồng hồ để xem các thẻ thông tin khác nhau trên thiết bị Wear OS.

Người dùng có thể chọn thẻ thông tin họ muốn xem. Có các thẻ thông tin để kiểm tra thời tiết, đặt bộ tính giờ, theo dõi tiến trình tập thể dục hằng ngày, bắt đầu nhanh một bài tập thể dục, phát một bài hát, quét một cuộc họp sắp tới và gửi tin nhắn cho một người liên hệ yêu thích.

Các thẻ thông tin xếp cạnh nhau.

Hình 2. Thẻ thông tin giúp người dùng dễ dàng truy cập vào thông tin và các thao tác.

Tiles API (API Thẻ thông tin) giúp nhà phát triển tạo thẻ thông tin tuỳ chỉnh mà người dùng có thể đưa vào đồng hồ của họ. Để sử dụng API Thẻ thông tin, bạn phải nhắm mục tiêu đến API cấp 26 trở lên.

Mục đích sử dụng

Wear OS cung cấp các thẻ thông tin như là cách để bạn hiện một lượng nhỏ thông tin quan trọng mà người dùng có thể đọc qua sau khi liếc nhanh một thẻ thông tin trong vài giây. Để cung cấp trải nghiệm chất lượng cao này cho người dùng, hãy làm theo các phương pháp hay nhất sau đây:

  • Không cho phép có quá nhiều thẻ thông tin với quá nhiều nội dung. Thay vào đó, hãy cho phép người dùng nhấn vào thẻ thông tin để tìm hiểu thêm và thao tác trên một nền tảng khác trong ứng dụng của bạn.
  • Chú trọng vào bố cục và nội dung của thẻ thông tin. Hệ thống sẽ đảm nhận các nhiệm vụ kết xuất cấp thấp.
  • Không tìm nạp nội dung thường xuyên hoặc bắt đầu một nhiệm vụ không đồng bộ chạy trong thời gian dài trong thẻ thông tin. Các quy trình này tiêu tốn quá nhiều tài nguyên hệ thống.