Utwórz mapę zgodności z Kotlin

Deklarowanie zależności

Aby dodać zależność od kompilatora Compose, musisz dodać do projektu repozytorium Google Maven. Więcej informacji znajdziesz w repozytorium Google Maven.

W pliku build.gradle aplikacji lub modułu dodaj zależności artefaktów, których potrzebujesz:

Odlotowy

android {
  buildFeatures {
    compose true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.11"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Kotlin

android {
  buildFeatures {
    compose = true
  }

  composeOptions {
    kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.11"
  }

  kotlinOptions {
    jvmTarget = "19"
  }
}

Zgodność z Kotlin przed premierą

Informacje o wersjach kompilatora kompilatora, które są zgodne z przedpremierowymi wersjami języka Kotlin, znajdziesz na stronie https://androidx.dev/storage/compose-foundr/repository.

Utwórz wersję kompilatora Zgodna wersja Kotlin
1.5.11 1.9.23
1.5.10 1.9.22
1,5,9 1.9.22
1,5,8 1.9.22
1,5.7 1.9.21
1,5,6 1.9.21
1,5,5 1.9.20
1.5.4 1.9.20
1.5.3 1.9.10
1.5.2 1,9,0
1.5.1 1,9,0
1,5 1,9,0
1,4,8 1.8.22
1,4.7 1.8.21
1,4.6 1.8.20
1,4.5 1.8.20
1.4.4 1.8.10
1.4.3 1.8.10
1.4.2 1.8.10
1.4.1 1,8.0
1.4.0 1,8.0
1.4.0-alfa02 1.7.21
1.4.0-alfa01 1.7.20
1.3.2 1.7.20
1.3.1 1.7.10
1.3.0 1.7.10
1.3.0-RC02 1.7.10
1.3.0-RC01 1.7.10
1.3.0-beta01 1.7.10
1.2.0 1,7.0
1.2.0-RC02 1.6.21
1.2.0-RC01 1.6.21
1.2.0-beta03 1.6.21
1.2.0-beta02 1.6.21
1.2.0-beta01 1.6.21
1.2.0-alfa08 1.6.20
1.2.0-alfa07 1.6.10
1.2.0-alfa06 1.6.10
1.2.0-alfa05 1.6.10
1.2.0-alfa04 1.6.10
1.2.0-alfa03 1.6.10
1.2.0-alfa02 1.6.10
1.2.0-alfa01 1.6.10
1.1.1 1.6.10
1.1.0 1.6.10
1.1.0-RC03 1.6.10
1.1.0-RC02 1.6.10
1.1.0-RC01 1.6.0
1.1.0-beta04 1.6.0
1.1.0-beta03 1.5.31
1.1.0-beta02 1.5.31
1.1.0-beta01 1.5.31
1.1.0-alfa06 1.5.31
1.1.0-alfa05 1.5.31
1,0,5 1.5.31
1.0.4 1.5.31
1.1.0-alfa04 1,5,30
1.1.0-alfa03 1,5,30
1.0.3 1,5,30
1.1.0-alfa02 1.5.21
1.1.0-alfa01 1.5.21
1.0.2 1.5.21
1.0.1 1.5.21
1 1.5.10
1.0.0-RC02 1.5.10
1.0.0-RC01 1.5.10