Trình thu thập thông tin của ứng dụng

Bạn có thể sử dụng công cụ Trình thu thập thông tin của ứng dụng (App Crawler), một phần của Jetpack, để tự động kiểm tra ứng dụng mà không cần phải viết hoặc bảo trì mã nguồn.

Trình thu thập thông tin sẽ chạy cùng ứng dụng, tự động thực hiện các hành động (nhấn, vuốt, v.v.) để khám phá không gian trạng thái của ứng dụng. Trình thu thập thông tin này sẽ tự động chấm dứt khi không còn hành động khác để thực hiện, ứng dụng gặp lỗi hoặc hết thời gian chờ mà bạn chỉ định.

Việc thử nghiệm với trình thu thập thông tin rất dễ dàng vì không cần lập trình nên cũng không cần bảo trì mã nguồn. Hơn nữa, bạn có thể chạy trình này trên nhiều thiết bị để tìm các sự cố, vấn đề về hình ảnh hoặc hiệu suất. Thường thì bạn nên sử dụng một dịch vụ đám mây như Phòng thử nghiệm Firebase (Firebase Test Lab) để thử nghiệm một cách dễ dàng và nhanh chóng nhiều cách kết hợp kích thước màn hình và nhiều cầu hình phần cứng.

Đối tượng mục tiêu

Trình thu thập thông tin của ứng dụng được xây dựng dành cho các nhà phát triển muốn đảm bảo chức năng cơ bản của ứng dụng trong khi chỉ cần dùng cấu hình tối thiểu. Ngoài thử nghiệm hộp đen, trình thu thập thông tin cũng có thể được định cấu hình để cung cấp các dữ liệu đầu vào cụ thể, chẳng hạn như thông tin đăng nhập hoặc liên kết sâu.

Bắt đầu

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đang sở hữu phiên bản SDK Android mới nhất. Bộ công cụ này đi kèm Android Studio. Nếu bạn cài đặt một SDK Android độc lập, hãy đảm bảo SDK đó có các công cụ xây dựng và công cụ nền tảng mới nhất.

Sau đó, hãy tải tệp lưu trữ nhị phân của trình thu thập dữ liệu.

Tiếp theo, hãy khởi động trình mô phỏng hoặc kết nối thiết bị thực qua cáp USB. Xác nhận thiết bị đã kết nối bằng cách chạy lệnh sau:

adb devices

Để gọi trình thu thập thông tin, trước tiên, hãy trích xuất tệp lưu trữ vào thư mục bạn chọn. Trong thư mục đó, hãy gọi trình thu thập thông tin bằng lệnh sau:

java -jar crawl_launcher.jar --apk-file path/to/my/app.apk --android-sdk path/to/my/android/sdk

Các tuỳ chọn gọi trình thu thập thông tin

Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn sau để gọi trình thu thập thông tin:

Lựa chọn Mô tả
--android-sdk path

Chỉ định đường dẫn đến SDK Android.

Đây là cờ bắt buộc.

--apk-file file

Chỉ định đường dẫn đến tệp APK ứng dụng mà Trình thu thập thông tin ứng dụng sẽ cài đặt và thu thập thông tin.

Đây là cờ bắt buộc nếu bạn chưa chỉ định --app-package-name.

--app-package-name name

Xác định tên gói ứng dụng. Hãy sử dụng tuỳ chọn này khi ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị và không cần cài đặt lại.

Đây là cờ bắt buộc nếu bạn chưa chỉ định --apk-file.

--key-store path

Chỉ định đường dẫn đến kho khoá ký ứng dụng và tệp APK trình thu thập thông tin. Hãy sử dụng tuỳ chọn này khi ứng dụng cần đến một chữ ký cụ thể để hoạt động bình thường.

--key-store-password password

Chỉ định mật khẩu cho kho khoá bạn đã cung cấp cho tuỳ chọn --key-store.

Đây là cờ bắt buộc nếu bạn đã chỉ định --key-store.

--timeout-sec timeout

Chỉ định thời gian chờ để thu thập thông tin tính bằng giây. Nếu bạn không chỉ định thì sau 60 giây, quá trình thu thập thông tin sẽ dừng lại.

Vấn đề đã biết

Không xoá được tệp chữ ký gốc

Trước khi bắt đầu thu thập thông tin, người dùng JDK 9 có thể thấy thông báo lỗi này:

androidx.test.tools.crawler.launcher.exceptions.ApkSigningException: Failed to delete original signature files

Nếu gặp phải vấn đề này, bạn nên sử dụng JDK 8 hoặc 10 trở lên. Để biết thêm thông tin, hãy đọc nội dung Lỗi JDK 9. Một số người dùng đã khắc phục được vấn đề này bằng cách tạo lại tệp APK nhờ phiên bản cập nhật của Android Studio.

Tài nguyên khác

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình thu thập thông tin ứng dụng, hãy tham khảo các tài nguyên sau.