Bộ sưu tập

  
Giảm tác động của bộ sưu tập hiện có và bộ sưu tập mới (có kích thước nhỏ) lên bộ nhớ.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 1 tháng 12 năm 2021 1.2.0 - - -

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Bộ sưu tập, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  def collection_version = "1.2.0"

  // Java language implementation
  implementation "androidx.collection:collection:$collection_version"
  // Kotlin
  implementation "androidx.collection:collection-ktx:$collection_version"
}

Kotlin

dependencies {
  val collection_version = "1.2.0"

  // Java language implementation
  implementation("androidx.collection:collection:$collection_version")
  // Kotlin
  implementation("androidx.collection:collection-ktx:$collection_version")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc của bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.2.0

Phiên bản 1.2.0

Ngày 1 tháng 12 năm 2021

Phát hành androidx.collection:collection:1.2.0androidx.collection:collection-ktx:1.2.0. Phiên bản 1.2.0 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi quan trọng kể từ phiên bản 1.1.0

 • Thêm một hàm khởi tạo mảng vào ArraySet. (Id7f19)
 • Bảo đảm entrySet() tuân thủ API bằng việc triển khai entrySet().toArray(), remove(), removeAll()retainAll(), đồng thời xoá phương thức triển khai entrySet().addAll() (I5d505)

Phiên bản 1.2.0-rc01

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Phát hành androidx.collection:collection:1.2.0-rc01androidx.collection:collection-ktx:1.2.0-rc01. Phiên bản 1.2.0-rc01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Không có thay đổi nào so với phiên bản thử nghiệm trước đó.

Phiên bản 1.2.0-beta01

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Phát hành androidx.collection:collection:1.2.0-beta01androidx.collection:collection-ktx:1.2.0-beta01. Phiên bản 1.2.0-beta01 bao gồm các thay đổi sau.

Sửa lỗi

 • Bảo đảm entrySet() tuân thủ API bằng việc triển khai entrySet().toArray(), remove(), removeAll()retainAll(), đồng thời xoá phương thức triển khai entrySet().addAll() (I5d505)

Phiên bản 1.2.0-alpha01

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

Phát hành androidx.collection:collection:1.2.0-alpha01androidx.collection:collection-ktx:1.2.0-alpha01. Phiên bản 1.2.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Thay đổi về API

 • Thêm một hàm khởi tạo mảng vào ArraySet. (Id7f19)

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0

Ngày 5 tháng 6 năm 2019

Phát hành androidx.collection:collection:1.1.0androidx.collection:collection-ktx:1.1.0. Bạn có thể tìm các thay đổi có trong phiên bản 1.1.0 tại đây.

Dưới đây là bản tóm tắt các thay đổi từ phiên bản 1.0.0 đến 1.1.0:

Tính năng mới

 • Sử dụng cách triển khai hiệu quả hơn cho các hàm containsisNotEmpty trong cấu phần phần mềm 'collection-ktx'. (aosp/866529)

Thay đổi về API

 • Thêm putIfAbsent vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772608)
 • Thêm getOrDefault vào SimpleArrayMap (aosp/772607)
 • Thêm remove hai đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat. Ngừng sử dụng các tiện ích mở rộng KTX tương ứng cho chức năng này. (aosp/772482)
 • Thêm replace hai đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772483)
 • Thêm replace ba đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772484)
 • Ngừng sử dụng các phương thức delete thừa. Phương thức remove cung cấp API và chức năng giống nhau và khớp với API do Maps đặc biệt sử dụng. (aosp/866053)

Sửa lỗi

 • Thay đổi SimpleArrayMap để đồng bộ hoá bộ nhớ đệm toàn cầu nội bộ của các mảng trên SimpleArrayMap.class thay vì ArrayMap.class. Điều này đảm bảo rằng nếu bạn chỉ đang sử dụng SimpleArrayMap, thì bạn có thể xoá ArrayMap bằng các công cụ rút gọn mã. (aosp/934557)

Phiên bản 1.1.0-rc01

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

Phát hành androidx.collection:collection:1.1.0-rc01androidx.collection:collection-ktx:1.1.0-rc01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Tính năng mới

 • Sử dụng cách triển khai hiệu quả hơn cho các hàm containsisNotEmpty trong cấu phần phần mềm 'collection-ktx'. (aosp/866529)

Phiên bản 1.1.0-beta01

Ngày 3 tháng 4 năm 2019

Phát hành androidx.collection:collection:1.1.0-beta01androidx.collection:collection-ktx:1.1.0-beta01. Bạn có thể xem các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • Phương thức được đề cập trong ghi chú phát hành alpha03 vì thay đổi giá trị @RestrictTo đã bị xoá. Thư viện AndroidX (hiện tại hoặc trước đây) không sử dụng phương thức này và phương thức này không cung cấp bất kỳ chức năng nào bị thiếu trong API công khai.

Sửa lỗi

 • Thay đổi SimpleArrayMap để đồng bộ hoá bộ nhớ đệm toàn cầu nội bộ của các mảng trên SimpleArrayMap.class thay vì ArrayMap.class. Điều này đảm bảo rằng nếu bạn chỉ đang sử dụng SimpleArrayMap, thì bạn có thể xoá ArrayMap bằng các công cụ rút gọn mã. (aosp/934557)

Phiên bản 1.1.0-alpha03

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

Phát hành androidx.collection:collection:1.0.0-alpha03androidx.collection:collection-ktx:1.0.0-alpha03. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các thay đổi trong phiên bản này tại đây.

Thay đổi về API

 • Phương thức trên ArraySet trước đây được đánh dấu là @RestrictTo(LIBRARY_GROUP) đã được thay đổi thành @RestrictTo(LIBRARY_GROUP_PREFIX). Điều này hỗ trợ việc sử dụng trước đó của các thư viện AndroidX khác, hiện nằm trong các mã nhận dạng nhóm Maven khác. Phương thức này sẽ được công khai hoặc bị xoá trong 1.1.0-alpha04 vì các thư viện AndroidX khác sẽ không được nhận các API đặc biệt nếu các nhà phát triển khác không làm như vậy.

Phiên bản 1.1.0-alpha02

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Phát hành androidx.collection:collection 1.1.0-alpha02androidx.collection:collection-ktx 1.1.0-alpha02.

Thay đổi về API

 • Ngừng sử dụng các phương thức delete thừa. Các phương thức remove cung cấp API và chức năng giống nhau và khớp với API do Maps đặc biệt sử dụng. (aosp/866053)

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

Thay đổi về API

 • Thêm putIfAbsent vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772608)
 • Thêm getOrDefault vào SimpleArrayMap (aosp/772607)
 • Thêm remove hai đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat. Ngừng sử dụng các tiện ích mở rộng KTX tương ứng cho chức năng này. (aosp/772482)
 • Thêm replace hai đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772483)
 • Thêm replace ba đối số vào LongSparseArray, SimpleArrayMapSparseArrayCompat (aosp/772484)