Odtwarzacz Media3 ExoPlayer

Odtwarzacz to komponent na poziomie aplikacji, który umożliwia odtwarzanie plików wideo i audio. Takie pliki mogą być przechowywane lokalnie lub przesyłane strumieniowo przez internet. Jetpack Media3 udostępnia interfejs Player, który definiuje podstawowe funkcje, takie jak odtwarzanie, wstrzymywanie, wyszukiwanie i wyświetlanie informacji o utworach.

ExoPlayer jest domyślną implementacją tego interfejsu w Media3. W porównaniu z interfejsem MediaPlayer API na Androida zapewnia on dodatkowe udogodnienia, takie jak obsługa wielu protokołów strumieniowego przesyłania danych, domyślne mechanizmy renderowania dźwięku i wideo oraz komponenty do buforowania multimediów. Odtwarzacz ExoPlayer można łatwo dostosować i rozszerzyć, a do tego można go aktualizować za pomocą aktualizacji aplikacji Sklep Play.