Performans ve güvenilirlik için en iyi uygulamalar

Medya uygulamaları için bellek, CPU, ağ bağlantıları ve donanım codec'leri gibi çok sayıda kaynak gerekebilir. Bunların çoğu yetersizdir. Ayrıca, uygulamaların diğer uygulamalarla (ör. oynatma komutu istekleri gönderen denetleyici uygulamalar veya sistemin başka bir yerinden başlayan medya oynatma) etkileşimi güvenilir şekilde yönetmesi gerekir. Bu bölümde, kullanıcıların iyi ve beklendiği gibi performans göstermek için uygulamanıza güvenebilmesini sağlamaya yönelik en iyi uygulamalar anlatılmaktadır.