Kiểm thử ứng dụng

Trang này mô tả các công cụ giúp bạn tạo, định cấu hình và chạy kiểm thử qua Android Studio hoặc dòng lệnh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử và cách viết kiểm thử, hãy xem phần Kiểm thử ứng dụng trên Android.

Có nhiều cách để chạy và định cấu hình kiểm thử:

 • Kiểm thử trong Android Studio

  Đối với các nhu cầu kiểm thử cơ bản, Android Studio tích hợp các tính năng giúp bạn tạo, chạy và xem kết quả kiểm thử, tất cả đều thuộc môi trường IDE. Khi dùng Android Studio, bạn có thể trỏ và nhấp vào mã nguồn của ứng dụng để tạo và chạy kiểm thử cho các lớp hoặc phương thức cụ thể, sử dụng trình đơn để định cấu hình nhiều thiết bị kiểm thử, đồng thời tương tác với cửa sổ công cụ Ma trận thử nghiệm để trực quan hoá kết quả kiểm thử. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Android Studio để tạo và quản lý kiểm thử, hãy xem nội dung Kiểm thử trong Android Studio.

 • Chạy kiểm thử qua dòng lệnh

  Để kiểm soát chi tiết hơn, bạn có thể chạy kiểm thử qua dòng lệnh. Việc kiểm thử qua dòng lệnh là một cách thức đơn giản để nhắm đến các mô-đun hay biến thể bản dựng theo cách riêng lẻ hoặc kết hợp. Việc chạy kiểm thử thông qua shell Cầu gỡ lỗi Android (adb) cho phép tuỳ chỉnh tối đa các bài kiểm thử mà bạn muốn chạy.

  Việc chạy kiểm thử qua dòng lệnh cũng rất hữu ích trên hệ thống tích hợp liên tục.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Kiểm thử qua dòng lệnh.

 • Kiểm thử nâng cao

  Đối với nhu cầu kiểm thử nâng cao, bạn nên ghi đè các chế độ cài đặt mặc định, định cấu hình các chế độ Gradle hoặc tái cấu trúc mã để tách biệt các bài kiểm thử trong mô-đun riêng. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập cấu hình kiểm thử cho các trường hợp sử dụng đặc biệt, hãy xem phần Thiết lập kiểm thử nâng cao.

  Để kiểm tra cách ứng dụng của bạn hoạt động khi người dùng tương tác với ứng dụng đó, bạn có thể dùng các công cụ như Trình ghi lại quá trình kiểm thử Espresso, Trình thu thập thông tin ứng dụng, Trình tự động hoá giao diện người dùng hoặc Kiểm thử Monkey.