Sprawdzone metody dotyczące grania podczas pobierania

Te sprawdzone metody mogą skrócić czas oczekiwania na instalację, gdy w aplikacji jest włączone granie w trakcie pobierania.

Korzystanie z najnowszych pakietów SDK

Używaj najnowszych pakietów SDK dla swojej aplikacji, zwłaszcza jeśli używasz tych pakietów:

  • Facebook Core SDK: wersja 11.2.0 lub nowsza

  • FB Audience Network (reklamy): 6.5.1 lub nowsza

Najnowsze pakiety SDK są zoptymalizowane pod kątem Play podczas pobierania, dzięki czemu działają bez skanowania całego pliku binarnego aplikacji. Dzięki temu użytkownicy będą mogli uruchomić aplikację szybciej przy pierwszym jej uruchomieniu.

Używaj pakietów zasobów podczas instalacji

Do przechowywania dużych zasobów gry używaj pakietów zasobów instalacji. Google Play optymalizuje liczbę pobrań, analizując wzorce pakietów zasobów podczas instalacji. Dzięki temu gra może się uruchamiać znacznie szybciej, a użytkownicy pobierają tylko dane potrzebne do jej premiery.

W tabeli poniżej pokazujemy, jaki kod i zasoby są optymalizowane przez Google Play podczas pobierania gier korzystających z pakietu Android App Bundle z funkcją Play Assets Delivery.

Format zasobu Zoptymalizowane przez Play podczas pobierania Nie optymalizowana przez Play podczas pobierania
Pliki pakietu Android App Bundle Moduł podstawowy i funkcje dynamiczne podczas instalacji (z wyjątkiem katalogów „res/” i „values/”) Katalogi `res/` i `values/` modułu podstawowego i funkcji dynamicznych w czasie instalacji
Funkcje dynamiczne na żądanie
Pliki Play Asset Delivery Pakiety zasobów podczas instalacji Pakiety komponentów do szybkiego śledzenia
Pakiety zasobów na żądanie

Ogranicz wstępnie wczytywane komponenty

Zamiast wstępnie ładować wszystkie komponenty z linkiem do aplikacji naraz, ładuj tylko to, co jest potrzebne dla bieżącego sposobu korzystania z aplikacji, np. menu lub poziom. Wczytywanie zbyt wielu zasobów w czasie początkowym powoduje zużywanie większej ilości danych sieciowych.

Oto kilka dodatkowych rekomendacji dotyczących gier na Unity:

Napraw błędy ANR

Naprawiając w aplikacji błędy ANR (aplikacja nie odpowiada), możesz też poprawić działanie grania podczas pobierania aplikacji. Na przykład usuwając operacje wejścia-wyjścia z wątku głównego, możesz zminimalizować występowanie błędów ANR podczas pobierania zasobów aplikacji w tle przez Google Play.