Thêm mã từ một mẫu

Android Studio cung cấp các mẫu mã tuân theo các phương pháp hay nhất về thiết kế và phát triển Android để giúp bạn đi đúng hướng và tạo ra những ứng dụng đẹp mắt, có đầy đủ chức năng. Bạn có thể sử dụng các mẫu để tạo mô-đun ứng dụng mới, hoạt động riêng lẻ hoặc các thành phần cụ thể khác trong dự án Android.

Một số mẫu cung cấp mã khởi đầu cho các ngữ cảnh sử dụng phổ biến, chẳng hạn như ngăn điều hướng hoặc màn hình đăng nhập. Bạn có thể chọn trong số các mẫu hoạt động và ứng dụng này khi tạo dự án lần đầu, khi thêm mô-đun ứng dụng mới trong dự án hiện có hoặc khi thêm một hoạt động mới trong mô-đun ứng dụng.

Ngoài các hoạt động, bạn còn có thể thêm các thành phần khác của dự án Android vào một ứng dụng hiện có bằng các mẫu. Các mẫu này bao gồm cả thành phần mã, như dịch vụ và mảnh, và thành phần không mã, như thư mục và tệp XML.

Trang này thảo luận về cách thêm các thành phần của dự án Android như các hoạt động vào dự án và mô tả các mẫu hoạt động thường dùng có trong Android Studio. Xin lưu ý rằng hầu hết các mẫu đều dựa vào Thư viện hỗ trợ Android để bao gồm các nguyên tắc về giao diện người dùng dựa trên material design.

Thêm một thành phần dự án

Hình 1 Bạn có thể truy cập trình đơn mẫu thông qua trình đơn File > New (Tệp > Mới) bằng cách nhấp chuột phải vào cửa sổ Project (Dự án).

Danh sách các mẫu được cung cấp trong Android Studio không ngừng gia tăng. Android Studio nhóm các mẫu theo loại thành phần mà họ thêm vào, chẳng hạn như Hoạt động hoặc một tệp XML, như minh hoạ trong hình 1.

Để thêm một thành phần dự án Android bằng mẫu, hãy sử dụng cửa sổ Project (Dự án). Nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm thành phần mới rồi chọn New (Mới). Dựa trên những thành phần có thể thêm vào thư mục bạn đã nhấp vào, bạn sẽ thấy danh sách các loại mẫu như minh hoạ trong hình 1.

Khi bạn chọn mẫu mà bạn muốn thêm, cửa sổ trình hướng dẫn tương ứng sẽ xuất hiện và yêu cầu cung cấp thông tin cấu hình của thành phần, chẳng hạn như tên thành phần. Sau khi bạn nhập thông tin cấu hình, Android Studio sẽ tạo và mở các tệp cho thành phần mới của bạn. Android Studio cũng chạy một bản dựng Gradle để đồng bộ hoá dự án của bạn.

Mặc dù bạn cũng có thể sử dụng trình đơn File > New (Tệp > Mới) của Android Studio để tạo một thành phần mới cho dự án Android, nhưng việc chuyển đến thư mục mà bạn muốn trong Project (Dự án) sẽ đảm bảo rằng bạn tạo thành phần ở đúng vị trí.

Chọn một mẫu hoạt động

Một trong những cách sử dụng mẫu phổ biến nhất là thêm hoạt động mới vào một mô-đun ứng dụng hiện có. Ví dụ: để tạo màn hình đăng nhập cho người dùng ứng dụng của bạn, hãy thêm một hoạt động bằng mẫu Hoạt động đăng nhập.

Phần này bao gồm các mẫu hoạt động thường dùng cho ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Android Studio cũng cung cấp các mẫu cho nhiều loại mô-đun ứng dụng khác nhau, bao gồm cả Wear OS, Android TV và Cloud App Engine. Bạn có thể xem mẫu cho các loại mô-đun khác nhau khi tạo mô-đun ứng dụng. Các mẫu cũng tồn tại cho nhiều mô-đun và hoạt động cụ thể theo API hơn, chẳng hạn như Quảng cáo của Google AdMob và Google Maps.

Các mẫu điện thoại và máy tính bảng sau đây cung cấp cho bạn các thành phần mã cho các ngữ cảnh sử dụng cụ thể, chẳng hạn như đăng nhập vào tài khoản, trình bày danh sách các mục có thông tin chi tiết hoặc di chuyển qua một khối văn bản dài. Mỗi mẫu có thể phân phát dưới dạng toàn bộ một mô-đun ứng dụng hoặc một hoạt động riêng lẻ.

Hoạt động cơ bản

Mẫu này tạo một ứng dụng đơn giản bằng một thanh ứng dụng và nút hành động nổi. Đây là điểm khởi đầu cho dự án của bạn bằng cách cung cấp các thành phần giao diện người dùng thường dùng.

Mẫu này bao gồm:

Hoạt động trong thanh điều hướng dưới cùng

Mẫu này cung cấp thanh điều hướng ở phía dưới cùng tiêu chuẩn cho một hoạt động để giúp người dùng dễ dàng khám phá và chuyển đổi giữa các chế độ xem cấp cao nhất chỉ bằng một thao tác nhấn. Hãy sử dụng mẫu này khi ứng dụng của bạn có từ 3 đến 5 đích đến cấp cao nhất. Để biết thêm thông tin, hãy xem nguyên tắc thiết kế Thành phần điều hướng dưới cùng.

Mẫu này bao gồm:

 • AppBar
 • Tệp bố cục đơn có bố cục mẫu cho thanh điều hướng dưới cùng

Hoạt động trống

Mẫu này tạo một hoạt động trống và một tệp bố cục duy nhất có nội dung văn bản mẫu. Mẫu này giúp bạn bắt đầu từ đầu khi xây dựng mô-đun hoặc hoạt động trong ứng dụng.

Mẫu này bao gồm:

 • Tệp bố cục đơn có nội dung văn bản

Hoạt động toàn màn hình

Mẫu này tạo một ứng dụng xen kẽ giữa chế độ xem toàn màn hình chính và một chế độ xem có các tuỳ chọn kiểm soát giao diện người dùng (UI) chuẩn. Khung hiển thị toàn màn hình là mặc định và người dùng có thể kích hoạt khung hiển thị chuẩn bằng cách nhấn vào màn hình thiết bị.

Mẫu này bao gồm:

 • Quá trình triển khai trình nghe bằng thao tác nhấn để ẩn các thành phần của khung hiển thị chuẩn
 • Nút xuất hiện trong chế độ xem chuẩn nhưng không thực hiện hành động nào
 • AppBar cho chế độ xem chuẩn
 • Tệp một bố cục đơn có cả chế độ xem toàn màn hình và bố cục khung cho các phần tử chế độ xem chuẩn

Hoạt động đăng nhập

Mẫu này tạo một màn hình đăng nhập tiêu chuẩn. Giao diện người dùng bao gồm các trường email và mật khẩu cùng một nút đăng nhập. Mẫu này thường dùng làm mẫu hoạt động hơn so với mẫu mô-đun ứng dụng.

Mẫu này bao gồm:

 • Phương thức triển khai AsyncTask để xử lý riêng các hoạt động trên mạng với luồng giao diện người dùng chính
 • Chỉ báo tiến trình trong các hoạt động mạng
 • Một tệp bố cục đơn có giao diện người dùng đăng nhập đề xuất:
  • Các trường nhập dữ liệu email và mật khẩu
  • Nút đăng nhập

Luồng chính/chi tiết (Đã đổi tên và cập nhật trong 4.2 Canary 8)

Mẫu này tạo một ứng dụng có cả màn hình hiển thị danh sách mục và màn hình hiển thị thông tin chi tiết về từng mục. Khi bạn nhấp vào một mục trên màn hình danh sách, một màn hình sẽ hiển thị kèm theo thông tin chi tiết của mục đó. Bố cục của 2 màn hình phụ thuộc vào thiết bị đang chạy ứng dụng.

Mẫu này cũng cung cấp mã giả lập API để xử lý một số thao tác nhập bằng chuột và bàn phím, chẳng hạn như các thao tác nhấp chuột phải vào các mục trong danh sách cũng như phím tắt thông thường.

Mẫu này bao gồm:

Mẫu này tạo ra một Hoạt động cơ bản với một trình đơn ngăn điều hướng. Thanh điều hướng mở rộng từ phía bên trái hoặc bên phải của ứng dụng và xuất hiện bên cạnh thanh ứng dụng thông thường.

Mẫu này bao gồm:

 • Triển khai ngăn điều hướng bằng một DrawerLayout, trình xử lý sự kiện tương ứng và các lựa chọn trong trình đơn mẫu
 • AppBar
 • FloatingActionButton
 • Các tệp bố cục cho ngăn điều hướng và tiêu đề của ngăn điều hướng, ngoài những tệp trong mẫu Hoạt động cơ bản

Hoạt động cuộn

Mẫu này tạo một ứng dụng có thanh công cụ thu gọn và chế độ xem cuộn cho nội dung văn bản dài. Khi bạn di chuyển xuống phía dưới trang, thanh công cụ (có thể dùng làm tiêu đề), sẽ tự động thu hẹp và nút hành động nổi sẽ biến mất.

Mẫu này bao gồm:

Hoạt động cài đặt

Mẫu này tạo một hoạt động hiển thị lựa chọn ưu tiên hoặc chế độ cài đặt của người dùng cho một ứng dụng. Mẫu này mở rộng lớp PreferenceActivity và thường được dùng làm mẫu hoạt động hơn so với mẫu mô-đun ứng dụng.

Mẫu này bao gồm:

 • Hoạt động mở rộng PreferenceActivity
 • Tệp XML (trong thư mục res/xml/ của dự án) để xác định các chế độ cài đặt hiển thị

Hoạt động dạng thẻ

Mẫu này tạo một ứng dụng có nhiều phần, di chuyển bằng thao tác vuốt và một thanh ứng dụng. Các phần này được định nghĩa là các mảnh mà bạn có thể vuốt sang trái và phải để di chuyển.

Mẫu này bao gồm:

 • AppBar
 • Bộ chuyển đổi mở rộng FragmentPagerAdapter và tạo một mảnh cho mỗi phần
 • Phiên bản ViewPager, một trình quản lý bố cục để vuốt giữa các phần
 • 2 tệp bố cục: một cho hoạt động và một cho từng mảnh