Chơi khi bạn tải xuống

Tích hợp sẵn từ gốc trong Android 12, tính năng chơi khi bạn tải xuống cho phép người chơi nhanh chóng chơi trò chơi sau khi tải một tệp nhỏ xuống, trong khi các tài sản trò chơi còn lại được tìm nạp trong nền. Để làm được điều này, Google Play phân tích các mẫu truy cập hệ thống tệp trong trải nghiệm chơi lần đầu do cộng đồng đóng góp và tự động xác định tài sản cần tối ưu hoá.

Tính năng chơi khi bạn tải xuống trong thực tế

Tích hợp với Play Asset Delivery

Play Asset Delivery (PAD) mang đến cho bạn hiệu suất phân phối cao cấp nhờ tính năng tự động cập nhật, bản vá delta và nhiều tính năng khác. Tính năng Chơi khi bạn tải xuống giúp PAD hoạt động tốt hơn nữa; nếu trò chơi của bạn tận dụng một gói tài sản trước lớn, tính năng chơi khi bạn tải xuống sẽ phân tích gói đó và tối ưu hoá việc phân phối các tài sản thiết yếu.

Bật tính năng trong trò chơi

Nếu đang sử dụng cả định dạng Android App Bundle và các SDK quảng cáo hiện có, thì bạn đã đủ điều kiện cần thiết để bật tính năng chơi khi bạn tải xuống. Bạn có thể tham gia danh sách chờ của chúng tôi ngay hôm nay nếu muốn bật tính năng này cho trò chơi.