input

  
Giảm độ trễ của hoạt động tương tác đầu vào bằng cách dự đoán MotionEvents trong tương lai
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 7 tháng 12 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên Input, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Không có ghi chú phát hành cho cấu phần phần mềm này.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm các thay đổi sau.

Các thay đổi về API

  • Đổi tên recordMovement thành recorddispose thành close (I018c0)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

Phát hành androidx.input:input-motionprediction:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

  • Bản phát hành đầu tiên của thư viện dự đoán đầu vào AndroidX. Bản phát hành này gồm một API giúp giảm độ trễ dự kiến của hoạt động tương tác đầu vào bằng cách dự đoán những sự kiện chuyển động trong tương lai.

Các thay đổi về API

  • Giới thiệu MotionEventPredictor, một tiện ích cung cấp sự kiện chuyển động được dự đoán dựa trên các sự kiện chuyển động đã nhận trước đó.