hoạt động privacysandbox

  
VIỆC CẦN LÀM
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 15 tháng 11 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên privacysandbox-activity, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox activitys
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity:1.0.0-alpha01"

  // Use to implement privacysandbox activity complications
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-data-source:1.0.0-alpha01"
  // (Kotlin-specific extensions)
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-data-source-ktx:1.0.0-alpha01"

  // Use to implement a activity style and complication editor
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-editor:1.0.0-alpha01"

  // Can use to render complications.
  // TODO: Confirm these dependencies
  // This library is optional and activitys may have custom implementation for rendering
  // complications.
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-rendering:1.0.0-alpha01"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox activitys
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation("androidx.privacysandbox.activity:activity:1.0.0-alpha01")

  // Use to implement privacysandbox activity complications
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-data-source:1.0.0-alpha01"
  // (Kotlin-specific extensions)
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-data-source-ktx:1.0.0-alpha01"

  // Use to implement a activity style and complication editor
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation("androidx.privacysandbox.activity:activity-editor:1.0.0-alpha01")

  // Can use to render complications.
  // TODO: Confirm these dependencies
  // This library is optional and activitys may have custom implementation for rendering
  // complications.
  // TODO: Confirm these dependencies
  implementation "androidx.privacysandbox.activity:activity-complications-rendering:1.0.0-alpha01"
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 15 tháng 11 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.activity:activity-client:1.0.0-alpha01, androidx.privacysandbox.activity:activity-core:1.0.0-alpha01androidx.privacysandbox.activity:activity-provider:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Xin giới thiệu thư viện Hoạt động trên Hộp cát về quyền riêng tư dành riêng.
 • SDK này chứa các giao diện để chạy hoạt động trong Thời gian chạy SDK. Trước đó, các giao diện này được xác định trong thư viện giao diện người dùng Hộp cát về quyền riêng tư.