plugin privacysandbox

  
Trình bổ trợ Thư viện Hộp cát về quyền riêng tư của Android cho Gradle
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 9 tháng 8 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha02

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm một phần phụ thuộc trên các trình bổ trợ privacysandbox, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc nội dung Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm các phần phụ thuộc cho cấu phần phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox plugins
  implementation "androidx.privacysandbox.plugins:plugins-privacysandbox-library:1.0.0-alpha02"
}

Kotlin

dependencies {
  // Use to implement privacysandbox plugins
  implementation("androidx.privacysandbox.plugins:plugins-privacysandbox-library:1.0.0-alpha02")
}

Để biết thêm thông tin về các phần phụ thuộc, hãy xem bài viết Thêm phần phụ thuộc vào bản dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi báo một lỗi mới. Bạn có thể thêm lượt bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Báo lỗi mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.0

Phiên bản 1.0.0-alpha02

Ngày 9 tháng 8 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.plugins:plugins-privacysandbox-library:1.0.0-alpha02. Phiên bản 1.0.0-alpha02 bao gồm những thay đổi sau.

Tính năng mới

Cập nhật các phiên bản thư viện hộp cát về quyền riêng tư đã áp dụng:

 • thư viện công cụ privacysandbox 1.0.0-alpha04
 • privacysandbox sdkruntime thư viện 1.0.0-alpha06
 • thư viện coroutine 1.6.4

Sửa lỗi

 • Cập nhật phiên bản công cụ Hộp cát về quyền riêng tư lên alpha-04. (I5b9fa)

Phiên bản 1.0.0-alpha01

Ngày 5 tháng 4 năm 2023

Phát hành androidx.privacysandbox.plugins:plugins-privacysandbox-library:1.0.0-alpha01. Phiên bản 1.0.0-alpha01 bao gồm các thay đổi sau.

Tính năng mới

 • Trình bổ trợ Androidx cho Gradle mới hỗ trợ các thư viện Android được các mô-đun sdk hộp cát về quyền riêng tư sử dụng. Trình bổ trợ này định cấu hình tools-apipackager làm trình xử lý biểu tượng KSP và thêm các phần phụ thuộc cần thiết.