Nhà cung cấp TV

  Mã mẫu
Cung cấp kênh Android TV.
Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản hát hành beta Bản phát hành alpha
Ngày 19 tháng Tám, 2020 - - - 1.1.0-alpha01

Khai báo phần phụ thuộc

Để thêm phần phụ thuộc trên TVProvider, bạn phải thêm kho lưu trữ Google Maven vào dự án. Đọc Kho lưu trữ Maven của Google để biết thêm thông tin.

Thêm phần phụ thuộc cho cấu phần của phần mềm bạn cần trong tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun:

Groovy

dependencies {
    implementation "androidx.tvprovider:tvprovider:"
}

Kotlin

dependencies {
    implementation("androidx.tvprovider:tvprovider:")
}

Để biết thêm thông tin về phần phụ thuộc, hãy xem nội dung Thêm phần phụ thuộc xây dựng.

Ý kiến phản hồi

Ý kiến phản hồi của bạn có thể giúp cải thiện Jetpack. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện lỗi mới hoặc có ý tưởng cải thiện thư viện này. Vui lòng xem các lỗi hiện có trong thư viện này trước khi bạn tạo một lỗi mới. Bạn có thể bình chọn cho lỗi hiện có bằng cách nhấp vào nút dấu sao.

Tạo vấn đề mới

Xem tài liệu về Công cụ theo dõi lỗi để biết thêm thông tin.

Phiên bản 1.1.0

Phiên bản 1.1.0-alpha01

Ngày 19 tháng Tám, 2020

androidx.tvprovider:tvprovider:1.1.0-alpha01 đã phát hành. Phiên bản 1.1.0-alpha01 chứa những cam kết này.

Sửa lỗi

  • PreviewChannelHelper đã làm cho tính năng tương thích ngược với các phiên bản API Android cũ (<26) bằng cách thực hiện phiên bản không hoạt động ngay bây giờ. (aosp/1310579, b/136123939)
  • PreviewChannel hiện xử lý giá trị rỗng trong phương thức setDescription. (aosp/1310577, b/119800858)