Bản phát hành AndroidX


Thư viện Jetpack được phân phối riêng biệt với Hệ điều hành Android nên các bản cập nhật thư viện có thể độc lập và thường xuyên hơn.

Các thư viện này tuân theo cách tạo phiên bản ngữ nghĩa nghiêm ngặt để đảm bảo khả năng tương thích nhị phân với trình tự liên phiên bản bổ sung của bản sửa đổi trước khi phát hành. Một chuỗi phiên bản (chẳng hạn như 1.0.1-beta02) chứa 3 số đại diện cho các cấp lớn, nhỏ và sửa lỗi. Phiên bản phát hành trước cũng có một hậu tố chỉ định giai đoạn trước khi phát hành (alpha, beta, bản phát hành dùng thử) và số bản sửa đổi (01, 02, v.v.).

Xin lưu ý rằng thư viện androidx được khuyến nghị (nhưng không bắt buộc) để duy trì khả năng tương thích với nguồn trên các phiên bản nhỏ. Lý do là việc cập nhật phiên bản lớn rõ ràng sẽ buộc phải di chuyển mọi cấu phần phần mềm phụ thuộc vào phiên bản lớn trước đó. Điều này làm gián đoạn quy trình làm việc của nhà phát triển.

Mỗi phiên bản của một thư viện đều trải qua 3 giai đoạn phát hành trước để trở thành bản phát hành ổn định. Sau đây là tiêu chí cho từng giai đoạn phát hành trước:

Alpha

 • Bản phát hành alpha hoạt động ổn định về mặt chức năng nhưng có thể tính năng chưa đầy đủ.
 • Khi bản phát hành đang ở giai đoạn alpha, các API có thể được thêm, xoá hoặc thay đổi.

Beta

 • Bản phát hành beta hoạt động ổn định về mặt chức năng và có giao diện API đầy đủ tính năng.
 • Các tệp này đã sẵn sàng để phát hành công khai nhưng có thể vẫn có lỗi.
 • Bản phát hành beta không thể sử dụng các tính năng thử nghiệm của trình biên dịch (chẳng hạn như @UseExperimental).
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác phải là phiên bản beta, bản phát hành dùng thử (rc) hoặc ổn định (stable). Không cho phép phần phụ thuộc alpha.

Bản phát hành dùng thử (RC)

 • Bản phát hành dùng thử là một bản phát hành ổn định.
 • Bản phát hành này có thể chứa một số nội dung sửa lỗi ở phút chót.
 • Giao diện API của bản phát hành này đã hoàn thiện.
 • Phần phụ thuộc trên các thư viện khác được là phiên bản rc hoặc ổn định.

Một thư viện có thể có nhiều phiên bản cùng lúc. Mỗi phiên bản có một giai đoạn phát hành riêng. Ví dụ: mặc dù bản phát hành ổn định của androidx.activity có thể là 1.0.0, nhưng cũng có thể có một bản phát hành 1.1.0-beta02 và một bản phát hành 2.0.0-alpha01.

Hãy xem trang này để nắm được thông tin mới nhất về thư viện.

Trang ghi chú phát hành gần đây của AndroidX liệt kê các thư viện mới thay đổi gần đây. Kho lưu trữ Maven của Google cho thấy toàn bộ nhật ký phiên bản.

Hãy sử dụng bảng dưới đây để xem các phiên bản dùng thử và ổn định mới đây nhất của mọi thư viện AndroidX. Đường liên kết trên mỗi hàng sẽ đưa bạn đến ghi chú phát hành của thư viện. Trong ghi chú phát hành, bạn sẽ thấy:

 • Nhật ký theo trình tự của tất cả bản phát hành.
 • Một đoạn mã có nội dung khai báo phần phụ thuộc Gradle mặc định để sử dụng cấu phần phần mềm.
 • Đường liên kết đến các trang tham chiếu Kotlin và Java cho các gói trong mỗi cấu phần phần mềm.

Thư viện Jetpack

Một số thư viện AndroidX (như camera) có nhiều cấu phần phần mềm được duy trì riêng biệt. Các thư viện như vậy được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*). Hãy xem ghi chú phát hành để nắm được thông tin cập nhật phiên bản cho tất cả cấu phần phần mềm.

Mã nhận dạng nhóm Maven Bản cập nhật mới nhất Bản phát hành ổn định Bản phát hành dùng thử Bản phát hành beta Bản phát hành Alpha
activity Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.9.0 - - 1.10.0-alpha01
ads Ngày 8 tháng 3 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha05
annotation (*) Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.8.0 - - 1.9.0-alpha01
appcompat Ngày 29 tháng 5 năm 2024 1.7.0 - - -
appsearch Ngày 24 tháng 5 năm 2023 - - - 1.1.0-alpha03
arch.core Ngày 22 tháng 2 năm 2023 2.2.0 - - -
asynclayoutinflater Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
autofill Ngày 24 tháng 5 năm 2023 1.1.0 - 1.2.0-beta01 1.3.0-alpha01
benchmark Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.2.4 - 1.3.0-beta02 -
biometric Ngày 29 tháng 5 năm 2024 1.1.0 - - 1.4.0-alpha01
Bluetooth Ngày 29 tháng 11 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha02
browser Ngày 6 tháng 3 năm 2024 1.8.0 - - -
car-app Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.4.0 - 1.7.0-beta01 -
camera (*) Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.3.4 - 1.4.0-beta02 -
cardview Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
collection Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.4.1 - - -
compose Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.4.1 - - -
compose.animation Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.compiler Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.5.14 - - -
compose.foundation Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.material Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.material3 Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.2.1 - 1.3.0-beta04 -
compose.runtime Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
compose.ui Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.6.8 - 1.7.0-beta05 -
concurrent Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.2.0 - - -
constraintlayout (*) Ngày 4 tháng 10 năm 2023 2.1.4 - - 2.2.0-alpha13
contentpager Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
coordinatorlayout Ngày 4 tháng 10 năm 2023 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02
core (*) Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.13.1 - - 1.15.0-alpha01
core.uwb Ngày 24 tháng 1 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha08
credentials Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.2.2 1.3.0-rc01 - 1.5.0-alpha02
cursoradapter Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
customview (*) Ngày 21 tháng 9 năm 2022 1.1.0 - - 1.2.0-alpha02
databinding Ngày 5 tháng 9 năm 2019 3.5.0 - - 3.6.0-alpha10
datastore Ngày 1 tháng 5 năm 2024 1.1.1 - - -
documentfile Ngày 18 tháng 8 năm 2021 1.0.1 - - 1.1.0-alpha01
draganddrop Ngày 11 tháng 5 năm 2022 1.0.0 - - -
drawerlayout Ngày 22 tháng 3 năm 2023 1.2.0 - - -
dynamicanimation Ngày 4 tháng 12 năm 2019 1.0.0 - - 1.1.0-alpha03
emoji Ngày 27 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - 1.2.0-alpha03
emoji2 Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.4.0 - 1.5.0-beta01 -
enterprise Ngày 13 tháng 1 năm 2021 1.1.0 - - -
exifinterface Ngày 13 tháng 12 năm 2023 1.3.7 - - -
fragment Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.8.1 - - -
games (*) Ngày 10 tháng 7 năm 2024 3.0.4 - - -
glance Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.1.0 - - -
đồ hoạ (*) Ngày 29 tháng 5 năm 2024 1.0.0 - - -
gridlayout Ngày 24 tháng 5 năm 2023 1.0.0 - 1.1.0-beta01 -
health Ngày 14 tháng 5 năm 2024 - 1.0.0-rc02 - 1.1.0-alpha03
health.connect Ngày 10 tháng 1 năm 2024 - - - 1.1.0-alpha07
heifwriter Ngày 26 tháng 7 năm 2023 - - - 1.1.0-alpha02
hilt (*) Ngày 21 tháng 2 năm 2024 1.2.0 - - -
input Ngày 1 tháng 5 năm 2024 - - 1.0.0-beta04 -
interpolator Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
javascriptengine Ngày 1 tháng 11 năm 2023 - - 1.0.0-beta01 -
jetifier Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - - 1.0.0-beta10 -
leanback Ngày 15 tháng 11 năm 2023 1.0.0 1.1.0-rc02 - 1.2.0-alpha04
legacy Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
lifecycle (*) Ngày 1 tháng 7 năm 2024 2.8.3 - - -
tìm lỗi mã nguồn Ngày 21 tháng 2 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha01
loader Ngày 9 tháng 10 năm 2019 1.1.0 - - -
localbroadcastmanager Ngày 12 tháng 1 năm 2022 1.1.0 - - -
media Ngày 29 tháng 11 năm 2023 1.7.0 - - -
media2 Ngày 10 tháng 1 năm 2024 1.3.0 - - -
media3 Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.3.1 1.4.0-rc01 1.4.0-beta01 1.4.0-alpha02
mediarouter Ngày 20 tháng 3 năm 2024 1.7.0 - - -
multidex Ngày 17 tháng 12 năm 2018 2.0.1 - - -
metrics Ngày 10 tháng 1 năm 2024 - - 1.0.0-beta01 -
paging (*) Ngày 14 tháng 5 năm 2024 3.3.0 - - -
palette Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
percentlayout Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
preference Ngày 26 tháng 7 năm 2023 1.2.1 - - -
print Ngày 28 tháng 10 năm 2020 - - 1.1.0-beta01 -
privacysandbox.activity Ngày 15 tháng 11 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha01
privacysandbox.ads Ngày 10 tháng 7 năm 2024 - - 1.1.0-beta09 -
privacysandbox.plugin Ngày 9 tháng 8 năm 2023 - - - 1.0.0-alpha02
privacysandbox.sdkruntime Ngày 6 tháng 3 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha13
privacysandbox.tools Ngày 26 tháng 6 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha09
privacysandbox.ui Ngày 26 tháng 6 năm 2024 - - - 1.0.0-alpha09
profileinstaller Ngày 7 tháng 2 năm 2024 1.3.1 - - 1.4.0-alpha01
recommendation Ngày 21 tháng 9 năm 2018 1.0.0 - - -
recyclerview (*) Ngày 18 tháng 10 năm 2023 1.3.2 - - 1.4.0-alpha01
remotecallback Ngày 7 tháng 5 năm 2019 1.0.0 - - -
resourceinspection Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.0.1 - - -
room Ngày 10 tháng 7 năm 2024 2.6.1 - - 2.7.0-alpha05
savedstate Ngày 22 tháng 3 năm 2023 1.2.1 - - -
security (*) Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.0.0 - - 1.1.0-alpha06
sharetarget Ngày 5 tháng 10 năm 2022 1.2.0 - - -
slice Ngày 13 tháng 1 năm 2021 - - - 1.1.0-alpha02
slidingpanelayout Ngày 26 tháng 1 năm 2022 1.2.0 - - -
startup Ngày 11 tháng 1 năm 2023 1.1.1 - - 1.2.0-alpha02
sqlite Ngày 10 tháng 7 năm 2024 2.4.0 - - 2.5.0-alpha05
swiperefreshlayout Ngày 22 tháng 7 năm 2020 1.1.0 - - 1.2.0-alpha01
test (*) Ngày 26 tháng 6 năm 2024 1.0.1 - - 1.1.0-alpha04
test.uiautomator Ngày 26 tháng 6 năm 2024 2.3.0 - - 2.4.0-alpha01
textclassifier Ngày 23 tháng 3 năm 2022 - - - 1.0.0-alpha04
tracing Ngày 29 tháng 11 năm 2023 1.2.0 - - 1.3.0-alpha02
transition Ngày 1 tháng 5 năm 2024 1.5.0 - - -
tv Ngày 10 tháng 7 năm 2024 - 1.0.0-rc01 - -
tvprovider Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - - - 1.1.0-alpha01
vectordrawable Ngày 1 tháng 5 năm 2024 1.2.0 - - -
versionedparcelable Ngày 10 tháng 1 năm 2024 1.2.0 - - -
viewpager Ngày 15 tháng 9 năm 2021 1.0.0 - - 1.1.0-alpha01
viewpager2 Ngày 14 tháng 5 năm 2024 1.1.0 - - -
wear (*) Ngày 29 tháng 5 năm 2024 1.3.0 - - 1.4.0-alpha01
wear.compose Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.3.1 - 1.4.0-beta03 -
wear.protolayout Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.1.0 - 1.2.0-beta01 -
wear.tiles Ngày 10 tháng 7 năm 2024 1.3.0 - 1.4.0-beta01 -
wear.watchface Ngày 17 tháng 4 năm 2024 1.2.1 - - 1.3.0-alpha03
webkit Ngày 12 tháng 6 năm 2024 1.9.0 - - 1.12.0-alpha02
window Ngày 29 tháng 5 năm 2024 1.3.0 - - -
window.extensions.core Ngày 7 tháng 6 năm 2023 1.0.0 - - -
work Ngày 17 tháng 4 năm 2024 2.9.0 - - 2.10.0-alpha02

(*) Thư viện này có nhiều cấu phần phần mềm. Hãy xem ghi chú phát hành tương ứng để biết thêm thông tin.
Lần cập nhật gần đây nhất: ngày 10 tháng 7 năm 2024