Öğe teslimini test etme

Uygulamanızın, öğe paketlerini almak amacıyla Play Asset Delivery'yi nasıl entegre ettiğini test etmek için bu kılavuzdaki adımları kullanın.

Yerel test

Play Asset Delivery, bundletool ile oyunun yeni bir sürümünü yükleyerek yerel testleri destekler. Oyunu Google Play sunucularına yükleme ihtiyacını ortadan kaldırdığından, hızlı ve tekrarlı döngüler için yerel testi kullanın. Uygulamanız gereken adımlar Java, yerel veya Unity geliştiriyor olmanıza bağlı olarak farklılık gösterir.

Java veya yerel

Uygulamanızı yerel olarak test etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Uygulama paketinizi oluşturun.

 2. --local-testing işaretine sahip APK'lar oluştur:

  java -jar bundletool-all.jar build-apks --bundle=path/to/your/bundle.aab \
   --output=output.apks --local-testing
  
 3. APK'ları başka cihazdan yüklemek için bir cihaz bağlayıp bundletool çalıştırın:

  java -jar bundletool.jar install-apks --apks=output.apks
  

Birlik

Unity Editor'da Google > Build and Run'ı (Google > Derleme ve Çalıştır) seçin.

Davranış

install-time paket, uygulama yükleme işlemi sırasında yüklenir.

fast-follow paketler, on-demand paketler olarak davranır. Yani oyun başka cihazdan yüklendiğinde otomatik olarak getirilmez. Geliştiricilerin oyun başladığında bu kodları manuel olarak istemeleri gerekir. Bunun için uygulamanızda herhangi bir kod değişikliği gerekmez.

Sınırlamalar

Yerel testlerle ilgili sınırlamalar şunlardır:

 • Paketler Play yerine harici depolamadan getirildiğinden ağ hataları durumunda kodunuzun nasıl davranacağını test edemezsiniz.
 • Yerel test, kablosuz ağ için bekleme senaryosunu kapsamaz.
 • Güncellemeler desteklenmez. Derlemenizin yeni bir sürümünü yüklemeden önce önceki sürümü manuel olarak kaldırın.

Dahili uygulama paylaşımı ile test etme

Sürüm adayı olmaya yaklaştıkça oyununuzu, üretimde kullanıcılarınız için iyi performans gösterdiğinden emin olmak amacıyla mümkün olduğunca gerçekçi bir yapılandırma kullanarak test edin. Bunu doğrulamak için dahili uygulama paylaşımını kullanarak oyunu Play'den indirmek için kullanabileceğiniz paylaşılabilir bir bağlantı edinebilirsiniz. Ayrıca, oyun Play Store'da yayınlandıktan sonra kullanıcılarınızın davranışıyla aynı davranışa sahip olursunuz.

Dahili uygulama paylaşımını kullanarak Asset Delivery'yi test etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulama paketinizi oluşturun.
 2. Uygulamanızı dahili olarak paylaşma ile ilgili Play Console talimatlarını uygulayın.
 3. Test cihazında, uygulamanızın yeni yüklediğiniz sürümüne ait dahili uygulama paylaşımı bağlantısını tıklayın.
 4. Bağlantıyı tıkladıktan sonra gördüğünüz Google Play Store sayfasından uygulamayı yükleyin.