<uses-configuration>

söz dizimi:
<uses-configuration
  android:reqFiveWayNav=["true" | "false"]
  android:reqHardKeyboard=["true" | "false"]
  android:reqKeyboardType=["undefined" | "nokeys" | "qwerty" | "twelvekey"]
  android:reqNavigation=["undefined" | "nonav" | "dpad" | "trackball" | "wheel"]
  android:reqTouchScreen=["undefined" | "notouch" | "stylus" | "finger"] />
şunları içerir:
<manifest>
description:

Uygulamanın gerektirdiği donanım ve yazılım özelliklerini belirtir. Örneğin, bir uygulama, fiziksel bir klavye veya iztopu gibi belirli bir gezinme cihazı gerektirdiğini belirtebilir. Bu spesifikasyon, uygulamanın çalışmadığı cihazlara yüklenmesini önlemek için kullanılır.

Not: Çoğu uygulama bu manifest etiketini kullanmaz. Görme engelli kullanıcılara yardımcı olmak ve dokunmaya ek olarak veya dokunma yerine D-pad girişi sağlayan cihazları desteklemek için her zaman yön tuşlarıyla (D-pad) girişi destekleyin.

Uygulamanızda D-pad girişini nasıl destekleyeceğiniz hakkında bilgi için Kumanda işlemlerini işleme konusunu okuyun. Uygulamanız dokunmatik ekran olmadan kesinlikle çalışamazsa gerekli dokunmatik ekran türünü tanımlamak için <uses-feature> etiketini kullanın. Temel dokunma stili etkinlikler için "android.hardware.faketouch", birden fazla parmakla farklı girişler için "android.hardware.touchscreen.multitouch.jazzhand" gibi daha gelişmiş dokunma türleri kullanılır.

özellikler:
android:reqFiveWayNav
Uygulamanın beş yönlü gezinme kontrolü gerektirip gerektirmediği. Varsa "true", değilse "false" olur. Beş yönlü kontrol, seçimi yukarı, aşağı, sağa veya sola taşıyabilen ve ayrıca mevcut seçimin çağrılması için bir yol sağlayan bir kontroldür. Yön tuşları (D-pad), iztopu veya başka bir cihaz olabilir.

Uygulama, yön kontrolü gerektiriyorsa ancak belirli bir türün kontrolünü içermiyorsa bu özelliği "true" olarak ayarlayıp reqNavigation özelliğini yoksayabilir. Ancak belirli bir yön kontrolü türü gerekirse bu özelliği yoksayıp bunun yerine reqNavigation değerini ayarlayabilir.

android:reqHardKeyboard
Uygulamanın donanım klavyesi gerektirip gerektirmediği. Varsa "true", değilse "false" olur.
android:reqKeyboardType
Varsa, uygulamanın gerektirdiği klavye türü. Bu özellik, donanım ve yazılım klavyelerini ayırt etmez. Belirli türde bir donanım klavyesi gerekirse türü burada belirtin ve reqHardKeyboard özelliğini "true" olarak ayarlayın.

Değer aşağıdaki dizelerden biri olmalıdır:

Değer Açıklama
"undefined" Uygulama klavye gerektirmez. Bir klavye gereksinimi tanımlanmamış. Bu, varsayılan değerdir.
"nokeys" Uygulama klavye gerektirmez.
"qwerty" Uygulama standart Q klavye gerektirir.
"twelvekey" Uygulama, çoğu telefonda olduğu gibi 0 ile 9 arasındaki rakamların yanı sıra yıldız (*) ve pound (#) tuşlarını içeren on iki tuşlu bir tuş takımı gerektirir.
android:reqNavigation
Varsa, uygulamanın gerektirdiği navigasyon cihazı. Değer aşağıdaki dizelerden biri olmalıdır:
Değer Açıklama
"undefined" Uygulama herhangi bir gezinme denetimi gerektirmez. Gezinme gereksinimi tanımlanmamıştır. Bu, varsayılan değerdir.
"nonav" Uygulama bir gezinme denetimi gerektirmez.
"dpad" Uygulama, navigasyon için D-pad gerektirir.
"trackball" Uygulama, navigasyon için bir iztopu gerektirir.
"wheel" Uygulama bir gezinme tekerleği gerektirir.

Uygulama, gezinme denetimi gerektiriyorsa ancak kontrolün tam türü önemli değilse bunu ayarlamak yerine reqFiveWayNav özelliğini "true" olarak ayarlayabilir.

android:reqTouchScreen
Varsa, uygulamanın gerektirdiği dokunmatik ekranın türü. Değer aşağıdaki dizelerden biri olmalıdır:
Değer Açıklama
"undefined" Uygulama dokunmatik ekran gerektirmez. Dokunmatik ekran gereksinimi tanımlanmamış. Bu, varsayılan değerdir.
"notouch" Uygulama dokunmatik ekran gerektirmez.
"stylus" Uygulama, ekran kalemiyle çalışan bir dokunmatik ekran gerektirir.
"finger" Uygulama, parmakla çalışan dokunmatik ekran gerektirir.

Not: Uygulamanız için bir tür dokunmatik giriş gerekiyorsa gerekli dokunmatik ekran türünü tanımlamak için bunun yerine, temel dokunma stili etkinlikleri için "android.hardware.faketouch" ile başlayan <uses-feature> etiketini kullanın.

kullanıma sunulduğu tarih:
API düzeyi 3
şuna da bakabilirsiniz: