Android'de paket görünürlüğü filtreleme

Bir uygulama Android 11 (API düzeyi 30) veya sonraki bir sürümü hedefleyip cihazda yüklü diğer uygulamalar hakkında bilgi istediğinde sistem bu bilgileri varsayılan olarak filtreler. Bu filtreleme davranışı, uygulamanızın bir cihazda yüklü tüm uygulamaları algılayamadığı anlamına gelir. Bu da uygulamanızın erişebileceği hassas olabilecek bilgileri en aza indirmeye yardımcı olur ancak kullanım alanlarını yerine getirmesi gerekmez.

Ayrıca, filtrelenmiş paket görünürlüğü, Google Play gibi uygulama mağazalarının, uygulamanızın kullanıcılara sağladığı gizlilik ve güvenliği değerlendirmelerine yardımcı olur. Örneğin, Google Play yüklü uygulamalar listesini kişisel ve hassas kullanıcı verileri olarak değerlendirir.

Sınırlı uygulama görünürlüğü, queryIntentActivities(), getPackageInfo() ve getInstalledApplications() gibi diğer uygulamalar hakkında bilgi veren yöntemlerin döndürdüğü sonuçları etkiler. Sınırlı görünürlük, başka uygulamalarla olan açık etkileşimleri de (ör. başka bir uygulamanın hizmetini başlatmak) etkiler.

Bazı paketler otomatik olarak görünür. Uygulamanız, yüklü diğer uygulamalarla ilgili sorgularında bu paketleri her zaman algılayabilir. Diğer paketleri görüntülemek için <queries> öğesini kullanarak uygulamanızda daha fazla paket görünürlüğüne ihtiyacı olduğunu belirtin. Kullanım alanları sayfasında, paket görünürlüğünü seçmeli olarak nasıl genişletebileceğinize ilişkin örnekler sağlanmaktadır. Burada açıklanan iş akışları, kullanıcı gizliliğini korurken sık karşılaşılan uygulama etkileşimi senaryolarını tamamlamanıza olanak tanır.

<queries> öğesinin yeterli paket görünürlüğü sağlamadığı nadir durumlarda QUERY_ALL_PACKAGES iznini kullanabilirsiniz. Uygulamanızı Google Play'de yayınlarsanız uygulamanızın bu izni kullanımı onaya tabidir.

Paket görünürlüğü davranışını test etme ile ilgili sayfada, uygulamanız diğer uygulamalarla olan etkileşimlere dayandığında paket görünürlüğüne göre davranış değişikliklerini nasıl test edeceğinizle ilgili öneriler sunulur.

Ek kaynaklar

Android'de paket görünürlüğü hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki materyalleri inceleyin:

Blog yayınları