Oluşturma

Uygulamanızın, kullanıcılarınızın kalite algısını etkileyen önemli unsurlarından biri, resimlerin ve metinleri ekranda sorunsuz bir şekilde oluşturmasıdır. Uygulamanız ekrana çizim yaparken sönük ve yavaş yanıt verme sürecinden kaçınmak önemlidir.

Bu bölümde, uygulamanızın oluşturma performansını optimize etmenin çeşitli yolları gösterilmektedir: fazla çizimleri azaltma, görünüm hiyerarşilerini optimize etme ve Profil GPU aracından yararlanma. Jetpack Compose'da oluşturma hakkında bilgi edinmek için Jetpack Compose performansı'na bakın.

Oluşturma işlemleri

Fazla çizimi azaltma
Uygulamanızın tek bir karede aynı pikseli yeniden çizme sayısını en aza indirin.
Performans ve hiyerarşileri görüntüleme
Düzeninizin ve ölçümünüzün verimli bir şekilde çalıştığından emin olun, çifte vergilendirmeyi önleyin.
Profil GPU Oluşturma ile analiz etme
Uygulamanızın oluşturulmasını yavaşlatabilecek performans sorunlarını tespit etmek için cihazdaki bu araçtan yararlanın.