Kayan işlem düğmesi ekleme

Oluşturma yöntemini deneyin
Jetpack Compose, Android için önerilen kullanıcı arayüzü araç setidir. Compose'da bileşenleri nasıl ekleyeceğinizi öğrenin.

Kayan işlem düğmesi (FAB), uygulamanızın kullanıcı arayüzündeki birincil işlemi tetikleyen dairesel bir düğmedir. Bu dokümanda, düzeninize FAB'ı nasıl ekleyeceğiniz, görünümünün bir kısmını nasıl özelleştireceğiniz ve düğme dokunuşlarına nasıl yanıt vereceğiniz gösterilmektedir.

Uygulamanız için Materyal Tasarım Yönergeleri'ne uygun bir FAB tasarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Materyal Tasarım FAB bölümüne bakın.

Kırmızı bir FloatingActionButton içeren uygulama ekranını gösteren resim
Şekil 1. Kayan işlem düğmesi (FAB).

Düzeninize kayan işlem düğmesini ekleme

Aşağıdaki kod, düzen dosyanızda FloatingActionButton öğesinin nasıl göründüğünü gösterir:

<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="end|bottom"
    android:src="@drawable/ic_my_icon"
    android:contentDescription="@string/submit"
    android:layout_margin="16dp" />

FAB, varsayılan olarak temanın renk paletiyle özelleştirebileceğiniz colorAccent özelliğiyle renklendirilir.

Aşağıdakiler gibi XML özelliklerini veya karşılık gelen yöntemleri kullanarak diğer FAB mülklerini yapılandırabilirsiniz:

 • app:fabSize özelliği veya setSize() yöntemi kullanılarak FAB'ın boyutu
 • app:rippleColor özelliği veya setRippleColor() yöntemi kullanılarak FAB'ın dalga rengi
 • android:src özelliğini veya setImageDrawable() yöntemini kullanan FAB simgesi

Düğme dokunuşla yanıt verme

Daha sonra, FAB dokunma işlemlerini işlemek için bir View.OnClickListener uygulayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcı FAB'a dokunduğunda aşağıdaki kod bir Snackbar görüntüler:

Kotlin

val fab: View = findViewById(R.id.fab)
fab.setOnClickListener { view ->
  Snackbar.make(view, "Here's a Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
      .setAction("Action", null)
      .show()
}

Java

FloatingActionButton fab = findViewById(R.id.fab);
fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View view) {
    Snackbar.make(view, "Here's a Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
        .setAction("Action", null).show();
  }
});

FAB'ın özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için FloatingActionButton API referansına bakın.