Dokunma hareketlerini kullanma

Oluşturma yöntemini deneyin
Jetpack Compose, Android için önerilen kullanıcı arayüzü araç setidir. Compose'da dokunma ve giriş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Bu dokümanda, kullanıcıların dokunma hareketleri kullanarak uygulama ile etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan uygulamaların nasıl yazılacağı açıklanmaktadır. Android, hareketleri oluşturmanıza ve algılamanıza yardımcı olacak çeşitli API'ler sağlar.

Uygulamanızın, temel davranışları için dokunma hareketlerini esas almaması gerekse de (çünkü hareketler, her bağlamda tüm kullanıcılar tarafından kullanılamayabilir), uygulamanıza dokunmaya dayalı etkileşim eklemek, uygulamanın kullanışlılığını ve ilgi çekiciliğini büyük ölçüde artırabilir.

Kullanıcılara tutarlı ve sezgisel bir deneyim sunmak için uygulamanızın, dokunma hareketleri için kabul edilen Android kurallarına uyması gerekir. Materyal Tasarım Hareketleri belgesi, Android uygulamalarında genel hareketlerin nasıl kullanılacağını gösterir. Ayrıca Materyal Hareket konusuna da bakın.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki ilgili kılavuzları okuyun:

Konular

Genel hareketleri algılama
GestureDetector kullanarak kaydırma, parmak sallama ve iki kez dokunma gibi temel dokunma hareketlerini nasıl algılayacağınızı öğrenin.
Dokunma ve işaretçi hareketlerini izleme
Hareketi nasıl takip edeceğinizi öğrenin.
Kaydırma hareketini canlandırma
Dokunma etkinliğine yanıt olarak kaydırma animasyonu oluşturmak için kaydırma çubuklarını (Scroller veya OverScroller) nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Çoklu dokunma hareketlerini işleme
Çoklu işaretçi (parmak) hareketlerinin nasıl algılanacağını öğrenin.
Sürükleme ve ölçeklendirme
Dokunmaya dayalı sürükleme ve ölçeklendirmeyi nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
ViewGroup'ta dokunma etkinliklerini yönetme
Dokunma etkinliklerinin hedef görünümlere doğru şekilde dağıtılması için ViewGroup içinde dokunma etkinliklerini nasıl yöneteceğinizi öğrenin.