Quản lý tài nguyên giao diện người dùng của ứng dụng bằng Trình quản lý tài nguyên

Trình quản lý tài nguyên là cửa sổ công cụ để nhập, tạo, quản lý và sử dụng tài nguyên trong ứng dụng. Bạn có thể mở cửa sổ công cụ bằng cách chọn View > Tool Windows > Resource Manage (Xem > Cửa sổ công cụ > Trình quản lý tài nguyên) từ thanh trình đơn hoặc bằng cách chọn Resource Manager (Trình quản lý tài nguyên) trên thanh bên trái.

Hình 1: Trình quản lý tài nguyên

 1. Nhấp vào Add(Thêm) để thêm tài nguyên mới vào dự án của bạn. Bạn có thể thêm thành phần hình ảnh, thành phần vectơ, phông chữ, tệp tài nguyên và giá trị hoặc bạn có thể nhập tài nguyên vào dự án của bạn.
 2. Trình đơn thả xuống mô-đun cho phép bạn xem các tài nguyên cụ thể cho một mô-đun.
 3. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm tài nguyên trên tất cả các mô-đun trong dự án của bạn.
 4. Trình quản lý tài nguyên nhóm các tài nguyên của bạn theo loại. Sử dụng các thẻ này để chuyển đổi giữa từng loại tài nguyên. Nhấp vào biểu tượng mục bổ sung biểu tượng mục bổ sung để hiển thị các loại tài nguyên khác.
 5. Nút bộ lọc cho phép bạn xem các tài nguyên từ các mô-đun phụ thuộc cục bộ, thư viện bên ngoài và khung Android. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị các thuộc tính chủ đề.
 6. Vùng nội dung chính hiển thị các bản xem trước tài nguyên của bạn. Nhấp chuột phải vào một tài nguyên để xem trình đơn ngữ cảnh trong đó bạn có thể đổi tên tài nguyên và tìm kiếm ứng dụng của bạn tại nơi tài nguyên được đổi tên.
 7. Nhấp vào các nút này để xem tài nguyên của bạn theo dạng ô hoặc danh sách.
 8. Nhấp vào các nút này để thay đổi kích thước xem trước của tài nguyên.

Ngoài các tính năng nêu trên, Trình quản lý tài nguyên cung cấp cách thức đơn giản để nhập hàng loạt các đối tượng có thể vẽ vào dự án của bạn. Bạn có thể kéo và thả tệp hình ảnh, bao gồm cả tệp SVG, trực tiếp vào Trình quản lý tài nguyên hoặc sử dụng trình hướng dẫn Import drawables (Nhập đối tượng có thể vẽ). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhập tài nguyên vào dự án của bạn bên dưới.

Nhấp đúp vào một tài nguyên để yêu cầu Trình quản lý tài nguyên hiển thị thông tin chi tiết hơn. Nếu tài nguyên của bạn có nhiều phiên bản thì chế độ xem chi tiết này sẽ hiển thị từng phiên bản cùng với bất kỳ bộ hạn định liên kết nào, như minh họa trong hình 2. Từ đây, bạn cũng có thể nhấp đúp vào một phiên bản cụ thể để mở phiên bản đó trong cửa sổ trình chỉnh sửa.

Hình 2: Trình quản lý tài nguyên hiển thị các phiên bản của một tài nguyên hình ảnh cho các mật độ màn hình khác nhau.

Nhập đối tượng có thể vẽ vào dự án của bạn

Bạn có thể nhập các tài nguyên hình ảnh bằng cách kéo và thả các tệp hoặc thư mục tài nguyên trực tiếp vào Trình quản lý tài nguyên. Sau khi bạn thả tài nguyên vào Trình quản lý tài nguyên, hộp thoại Import drawables (Nhập các đối tượng có thể vẽ) sẽ xuất hiện. Tại đây, bạn có thể xem nội dung tóm tắt về các tài nguyên và thêm bộ hạn định cần thiết trước khi nhập.

Để nhập tài nguyên hình ảnh vào dự án của bạn, hãy thực hiện như sau:

 1. Kéo và thả hình ảnh trực tiếp vào cửa sổ Resource Manager (Trình quản lý tài nguyên) trong Android Studio. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào biểu tượng dấu cộng (+), chọn Import drawables (Nhập các đối tượng có thể vẽ), như minh họa trong hình 3, sau đó chọn các tệp và thư mục mà bạn muốn nhập.

  Hình 3: Chọn Import drawables (Nhập các đối tượng có thể vẽ) từ trình đơn thả xuống.

 2. Hộp thoại Import drawables (Nhập các đối tượng có thể vẽ) sẽ xuất hiện. Như minh họa trong hình 4, hộp thoại này sẽ hiển thị danh sách các tài nguyên mà bạn đang nhập. Bạn có thể đổi tên tài nguyên bằng cách nhấp vào hộp văn bản phía trên mỗi bản xem trước tài nguyên.

  Nếu bạn cung cấp nhiều phiên bản của cùng một tài nguyên, hãy nhớ thêm các bộ hạn định cấu hình thiết bị để mô tả cấu hình cụ thể mà tài nguyên đó hỗ trợ. Ví dụ: nếu bạn cung cấp nhiều phiên bản của cùng một tài nguyên cho mật độ màn hình khác nhau, bạn có thể thêm bộ hạn định Density (Mật độ) cho từng phiên bản. Xin lưu ý rằng nếu hai hoặc nhiều tài nguyên có cùng tên và bộ hạn định thì chỉ nhập được một phiên bản. Để biết thêm thông tin về bộ hạn định tài nguyên, hãy xem phần Cung cấp tài nguyên thay thế.

  Hình 4: Hộp thoại Import drawables (Nhập các đối tượng có thể vẽ).

  Sau khi bạn đã đặt tên cho tài nguyên và thêm bộ hạn định cần thiết, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo).

 3. Màn hình tiếp theo hiển thị một bản tóm tắt về các tài nguyên mà bạn đang nhập. Khi bạn đã sẵn sàng nhập, hãy nhấp vào Import (Nhập).

Trong cửa sổ Resource Manager (Trình quản lý tài nguyên), tài nguyên của bạn hiện đã sẵn sàng để bạn sử dụng trong dự án, như minh họa trong hình 5.

Hình 5: Trình quản lý tài nguyên giờ đây sẽ hiển thị hình ảnh mà bạn đã nhập.

Tự động phân tích cú pháp mật độ đối tượng có thể vẽ

Khi bạn nhập một tệp hoặc thư mục và đường dẫn của tệp đó chứa bộ định tính mật độ, Trình quản lý tài nguyên sẽ tự động áp dụng bộ định tính mật độ trong quá trình nhập. Trình quản lý tài nguyên có thể phân tích cú pháp cả bộ định tính mật độ của Android và hệ số tỷ lệ của iOS.

Bảng này cho biết các mật độ được hỗ trợ khác nhau được biểu thị như thế nào cho Android và iOS:

Mật độ Bộ định tính mật độ Android Hệ số tỷ lệ iOS
Mật độ thấp (~120dpi) ldpi không được hỗ trợ
Mật độ trung bình (~160dpi) mdpi tỷ lệ ban đầu
Mật độ cao (~240dpi) hdpi không được hỗ trợ
Mật độ siêu cao (~320dpi) xhdpi @2x
Mật độ siêu cao (~480dpi) xxhdpi @3x
Mật độ siêu cao (~640dpi) xxxhdpi @4x

Dưới đây là một số ví dụ về cách đường dẫn đầu vào chuyển thành đường dẫn tài nguyên sau khi nhập:

Bộ định tính mật độ Android: hdpi
Đường dẫn đầu vào: /UserFolder/icon1/hdpi/icon.png
Đường dẫn tài nguyên: <projectFolder>/<moduleFolder>/src/main/res/drawable-hdpi/icon.png
Bộ định tính mật độ Android: xxhdpi
Đường dẫn đầu vào: /UserFolder/icon1/abc-xxhdpi/icon.png
Đường dẫn tài nguyên: <projectFolder>/<moduleFolder>/src/main/res/drawable-xxhdpi/icon.png
Hệ số tỷ lệ iOS: @2x
Đường dẫn đầu vào: /UserFolder/icon1/icon@2x.png
Đường dẫn tài nguyên: <projectFolder>/<moduleFolder>/src/main/res/drawable-xhdpi/icon.png
Hệ số tỷ lệ iOS: @2x
Đường dẫn đầu vào: /UserFolder/icon1/icon@2x_alternate.png
Đường dẫn tài nguyên: <projectFolder>/<moduleFolder>/src/main/res/drawable-xhdpi/icon_alternate.png

Để biết thêm thông tin về cách hỗ trợ các thiết bị có mật độ pixel khác nhau, hãy xem Hỗ trợ các mật độ pixel khác nhau.

Kéo và thả đối tượng có thể vẽ vào bố cục của bạn

Bạn có thể kéo và thả các đối tượng có thể vẽ từ Trình quản lý tài nguyên trực tiếp vào một bố cục. Khi bạn thả một tài nguyên vào một bố cục, Trình quản lý tài nguyên sẽ tạo một ImageView tương ứng cho đối tượng có thể vẽ đó, như minh họa trong ảnh động 1:

Ảnh động 1: Kéo và thả các đối tượng có thể vẽ vào bố cục trong chế độ xem Design (Thiết kế).

Bạn cũng có thể kéo và thả trực tiếp vào XML của bố cục, như hiển thị trong ảnh động 2:

Ảnh động 2: Kéo và thả các đối tượng có thể vẽ vào bố cục trong chế độ xem Text (Văn bản).

Khi thả một đối tượng có thể vẽ vào một bố cục trong thẻ Text (Văn bản), mã đã tạo sẽ khác nhau tùy theo nơi bạn thả bố cục:

 • Nếu bạn thả một đối tượng có thể vẽ vào một vùng trống, Trình quản lý tài nguyên sẽ tạo một ImageView tương ứng.
 • Nếu bạn thả một đối tượng có thể vẽ vào bất kỳ thuộc tính nào trong XML bố cục, Trình quản lý tài nguyên sẽ thay thế giá trị thuộc tính đó bằng một tệp tham chiếu đến đối tượng có thể vẽ. Hãy lưu ý rằng bạn cũng có thể kéo bất kỳ loại tài nguyên nào khác vào một thuộc tính XML để thay thế giá trị thuộc tính.
 • Nếu bạn thả một đối tượng có thể vẽ vào phần tử ImageView hiện có, Trình quản lý tài nguyên sẽ thay thế thuộc tính nguồn tương ứng.