Glance kurulumu

Bu sayfada, Glance'ı kullanmak için geliştirme ortamınızı nasıl ayarlayacağınız açıklanmaktadır.

Glance bağımlılıkları ekleme

İhtiyacınız olan özelliklere bağlı olarak uygulamanızın modülüne belirli bir Bakış bağımlılığını ekleyin:

dependencies {
  // For AppWidgets support
  implementation( "androidx.glance:glance-appwidget:1.0.0" )

  // For interop APIs with Material 2
  implementation( "androidx.glance:glance-material:1.0.0" )

  // For interop APIs with Material 3
  implementation( "androidx.glance:glance-material3:1.0.0" )
}

Compose Derleyiciyi Etkinleştir

Oluşturma derleyicisinin Glance'ta kullanılabildiğinden emin olmak için aşağıdaki seçenekleri ayarlayın


android {
  buildFeatures {
   compose true
  }

  composeOptions {
   kotlinCompilerExtensionVersion = "1.5.11"
  }

  kotlinOptions {
   jvmTarget = "1.8"
  }
}


Mevcut en son sürümü Glance sürüm sayfasından edinebilirsiniz.