Animasyonları test etme

Compose, test saati üzerinde tam kontrolle animasyonlar için belirleyici bir şekilde testler yazmanıza olanak tanıyan ComposeTestRule olanağı sunar. Böylece ara animasyon değerlerini doğrulayabilirsiniz. Ayrıca testler animasyonun gerçek süresinden daha hızlı çalışabilir.

ComposeTestRule, test saatini mainClock olarak gösterir. Test kodunuzdaki saati kontrol etmek için autoAdvance özelliğini false olarak ayarlayabilirsiniz. Test etmek istediğiniz animasyonu başlattıktan sonra saat, advanceTimeBy ile ileri hareket ettirilebilir.

Burada unutulmaması gereken bir nokta da advanceTimeBy özelliğinin saati tam olarak belirtilen süre kadar hareket ettirmemesidir. Bunun yerine, kare süresinin çarpanı olan en yakın süreye yuvarlar.

@get:Rule
val rule = createComposeRule()

@Test
fun testAnimationWithClock() {
  // Pause animations
  rule.mainClock.autoAdvance = false
  var enabled by mutableStateOf(false)
  rule.setContent {
    val color by animateColorAsState(
      targetValue = if (enabled) Color.Red else Color.Green,
      animationSpec = tween(durationMillis = 250)
    )
    Box(Modifier.size(64.dp).background(color))
  }

  // Initiate the animation.
  enabled = true

  // Let the animation proceed.
  rule.mainClock.advanceTimeBy(50L)

  // Compare the result with the image showing the expected result.
  // `assertAgainGolden` needs to be implemented in your code.
  rule.onRoot().captureToImage().assertAgainstGolden()
}