Animasyon araçları desteği

Android Studio, Animasyon Önizlemesi'nde animate*AsState, CrossFade, rememberInfiniteTransition, AnimatedContent, updateTransition ve animatedVisibility denetlenmesini destekler. Şunları yapabilirsiniz:

  • Bir geçiş karesini önizleme
  • Geçişteki tüm animasyonların değerlerini inceleyin
  • Başlangıç ve hedef durumlar arasındaki geçişi önizleme
  • Birden fazla animasyonu aynı anda inceleyin ve koordine edin

Animasyon Önizlemesi'ni başlattığınızda, önizlemeye dahil edilen herhangi bir geçişi çalıştırabileceğiniz "Animasyonlar" bölmesini görürsünüz. Geçiş ve animasyon değerlerinin her biri varsayılan bir adla etiketlenir. updateTransition ve AnimatedVisibility işlevlerinde label parametresini belirterek etiketi özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Animasyon Önizlemesi konusuna bakın.

Animasyon Önizleme paneli