Malzeme Listesini Kullanma

Malzeme Listesi (BOM), yalnızca BOM'nin sürümünü belirterek tüm Compose kitaplığı sürümlerinizi yönetmenize olanak tanır. BOM'nin kendisi, birlikte iyi çalışacak şekilde farklı Compose kitaplıklarının kararlı sürümlerine bağlantılar içerir. Uygulamanızda BOM'yi kullanırken Compose kitaplığı bağımlılıklarına herhangi bir sürüm eklemeniz gerekmez. BOM sürümünü güncellediğinizde, kullanmakta olduğunuz tüm kitaplıklar otomatik olarak yeni sürümlerine güncellenir.

Hangi Compose kitaplığı sürümlerinin belirli bir BOM sürümüyle eşlendiğini öğrenmek için BOM ve kitaplık sürümü eşleme bölümüne göz atın.

Compose Derleyici kitaplığı neden BOM'ye dahil değil?

Compose Kotlin derleyici uzantısı (androidx.compose.derr) ise Compose kitaplık sürümlerine bağlı değildir. Bunun yerine, Kotlin derleyici eklentisinin sürümlerine bağlanır ve Compose'un geri kalanından ayrı bir tempoda yayınlanır. Bu nedenle, Kotlin sürümünüzle uyumlu bir sürüm kullandığınızdan emin olun. Eklentinin her sürümüyle eşleşen Kotlin sürümünü Kotlin Uyumluluk Haritası'na Oluştur bölümünde bulabilirsiniz.

BOM'de belirtilenden farklı bir kitaplık sürümünü nasıl kullanabilirim?

build.gradle bağımlılıkları bölümünde BOM platformunun içe aktarımını tutun. Kitaplık bağımlılığı içe aktarma işleminde istediğiniz sürümü belirtin. Örneğin, Malzeme 3'ün alfa sürümünü kullanmak istiyorsanız BOM'de hangi sürümün belirlenmiş olmasından bağımsız olarak bağımlılıkları şu şekilde beyan edebilirsiniz:

dependencies {
  // Import the Compose BOM
  implementation platform('androidx.compose:compose-bom:2024.06.00')

  // Import Material Design 3 library
  implementation 'androidx.compose.material3:material3:1.2.1'

  // Import other Compose libraries without version numbers
  // ..
  implementation 'androidx.compose.foundation:foundation'
}

BOM, tüm Compose kitaplıklarını uygulamama otomatik olarak ekler mi?

Hayır. Uygulamanızda Compose kitaplıklarını eklemek ve kullanmak için her bir kitaplığı, modül (uygulama düzeyinde) Gradle dosyanızda (genellikle app/build.gradle) ayrı bir bağımlılık satırı olarak tanımlamanız gerekir.

BOM'yi kullanmanız, uygulamanızdaki Compose kitaplıklarının sürümlerinin uyumlu olmasını sağlar ancak BOM bu Compose kitaplıklarını uygulamanıza eklemez.

Artık Compose kitaplıklarının sürümleri bağımsız olarak oluşturulacaktır. Diğer bir deyişle, sürüm numaraları kendi hızlarında artırılmaya başlayacaktır. Her kitaplığın en yeni ve kararlı sürümleri test edilmiş ve birlikte düzgün çalışacağı garanti edilmiştir. Bununla birlikte, her kitaplığın en son kararlı sürümlerini bulmak zor olabilir ve BOM, bu en son sürümleri otomatik olarak kullanmanıza yardımcı olur.

BOM'yi kullanmak zorunda mıyım?

Hayır. Dilerseniz her bağımlılık sürümünü manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, en yeni kararlı sürümlerin tamamını aynı anda kullanmayı kolaylaştıracağı için BOM'yi kullanmanızı öneririz.

BOM, sürüm kataloglarıyla çalışır mı?

Evet. BOM'nin kendisini sürüm kataloğuna dahil edebilir ve diğer Oluşturma kitaplığı sürümlerini çıkarabilirsiniz:

[libraries]
androidx-compose-bom = { group = "androidx.compose", name = "compose-bom", version.ref = "androidxComposeBom" }
androidx-compose-foundation = { group = "androidx.compose.foundation", name = "foundation" }

BOM'yi modülünüzün build.gradle öğesine içe aktarmayı unutmayın:

dependencies {
  val composeBom = platform(libs.androidx.compose.bom)
  implementation(composeBom)
  androidTestImplementation(composeBom)

  // import Compose dependencies as usual
}

Nasıl sorun bildirebilirim veya BOM hakkında nasıl geri bildirim sunabilirim?

Sorunları sorun izleyicimizde bildirebilirsiniz.